Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokouksessa 28.11.2017

Julkaistu 28.11.2017 klo 17.07

 

Luottamustoimesta pidättäminen tai vetäytyminen
Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustossa molemmat Kittilän varsinaiset valtuutetut ja toinen varavaltuutetuista on Kittilän kunnan luottamustoimessa epäiltynä virkarikoksesta.  Markku Mäkitalo on itse ilmoittanut vetäytyvänsä kuntayhtymän luottamustoimesta Kittilän kunnan luottamustoimessaan epäiltyä virkarikosta koskevan oikeudenkäynnin ajaksi. Merja Korva ja Raili Fagerholmin ovat antaneet selvitykset.

Hallitus päätti esittää valtuustolle, että tässä vaiheessa jätetään Kittilän kunnan ja valtionvarainministeriön harkintaan yhtymävaltuuston jäsenten mahdollisen pidättämisen toimestaan oikeudenkäynnin ajaksi. Sen sijaan valtuustolle esitetään, että Raili Fagerholm pidätetään tarkastuslautakunnan varajäsenen toimesta oikeudenkäynnin ajaksi kuntalain 86 ja 85 § nojalla. Tarkastuslautakunnan varajäsen on yhtymävaltuuston valitsema ja sen vuoksi asia on käsiteltävä valtuustossa. Valtuuston tulee voida arvioida kuntayhtymän päätöksenteon uskottavuus ja luotettavuus, mikäli tarkastuslautakunnan työskentelyyn osallistuu henkilö, jota on syytä epäillä virkarikoksesta.

Hallintoylihoitajan virantäytössä soveltuvuus-/henkilöarviointi
Hallitus päätti valita soveltuvuus-/henkilöarviointiin hallintoylihoitajan virkaan haastatelluista Maarit Palomaan, Virva Salon ja Eija-Liisa Vikströmin.

Hallintosäännön mukaan hallintoylihoitaja kehittää ja valvoo hoitotyötä ja on sairaanhoitopiirin johtajan alainen. Hallintoylihoitajan virkaa on hoidettu väliaikaisilla viranhoitojärjestelyillä syksystä 2015 lähtien.

Taide tavoittaa-hankkeelle 20 000 euron erityisvaltionavustus
Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt Taide tavoittaa-hankkeelle erityisvaltionavustusta 20 000 euroa vuosille 2017–2018.  Hankkeen toteuttamista jatketaan avustusten ja niiden edellyttämien omarahoitusosuuksien puitteissa.

Taide tavoittaa-hankkeen tavoitteena on muun muassa lisätä ja kehittää yhteistyötä taidepalveluja tarjoavien vapaan kentän toimijoiden ja sairaanhoitopiirin välillä, kokeilla erilaisia tapoja toteuttaa taidetoimintaa hoitolaitoksessa. Taiteen edistämiskeskus (Taike) myönsi kesäkuussa 2016 sairaanhoitopiirin Taide tavoittaa-hankkeelle 40 000 euron avustuksen vuosille 2016–2017.

Yhtymävaltuuston kokouksen kaikki esitykset ja päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.


Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998