Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokouksessa 8.11.2017

Julkaistu 8.11.2017 klo 17.09


Hallintoylihoitajan virka: 4 haastatteluun

Hallintoylihoitajan virkaan jätettiin määräaikaan mennessä 14 hakemusta.

1. Ahokas Päivi, terveystieteiden maisteri, tulosyksikön päällikkö, Oulu
2. Helenelund-Romppainen Riitta, terveystieteiden maisteri, osastonhoitaja, Lappeenranta
3. Hyytiä Tytti, terveystieteiden maisteri, vastaava osastonhoitaja, Uusikaupunki
4. Hakija ei halua nimeään julkisuuteen
5. Jauhojärvi Ari, sairaanhoitaja ylempi AMK, sairaanhoitaja (apulaisosastonhoitaja), Rovaniemi
6. Kestilä-Suopajärvi Minna, hallintotieteiden maisteri, yksilönvalmentaja (ym), Rovaniemi
7. Laurila Tarja, hallintotieteiden maisteri, palveluesimies, Rovaniemi
8. Palomaa Maarit, terveystieteiden maisteri, terveyskeskuksen johtaja, Övertorneå, Ruotsi
9. Peteri Juha, terveystieteen maisteri, projektipäällikkö/lehtori, Lappeenranta
10. Salo Virva, sairaanhoitaja ylempi AMK, ylihoitaja, Rovaniemi
11. Solin Heini, sairaanhoitaja ylempi AMK, opetushoitaja, Tampere
12. Timonen Taina, terveystieteiden maisteri, hoitotyön esimies, Pello
13. Vikström Eija-Liisa, terveystieteiden maisteri, johtava hoitaja, Mellilä
14. Väisänen Lilli, terveystieteiden maisteri, johtava ylihoitaja, Hämeenlinna

Hallitus päätti haastatella seuraavat hakijat:
Maarit Palomaa, Virva Salo, Eija-Liisa Vikström ja Lilli Väisänen.

Hallintoylihoitaja kehittää ja valvoo hoitotyötä ja on sairaanhoitopiirin johtajan alainen.

Osavuosikatsaus / toiminta- ja talousraportti

Hallitus merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.9.2017. Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti syyskuun lopussa on 75 %. Toimintatuottojen toteuma on 73,7 % ja toimintakulujen 72,7 %. Tilikauden ylijäämä on 3,9 milj. € koko vuoden tavoitteen ollessa 0 €.

Toiminta on yhä avohoitopainotteisempaa ja se näkyy myös suoritteiden toteutumissa. Omien avohoitokäyntien toteuma on 76,9 % ja ostetut 82,9 %. Omien hoitopäivien toteuma on 71,2 % ja ostetut 70,3 %. Hoitopäivien toteumat ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Omat ovat vähentyneet 4,6 % ja ostetut 10,0 %. Hoitojaksojen toteuma on 60,8 %. Päiväkirurgiset suoritteet ovat toteutuneet alle tasaisen toteuman ollen 66,9 %.

Investointien toteuma on 5,8 milj. eli 48,4 %, joka on alhainen tasaiseen toteumaan verrattuna. Huomattavaa on, että LKS tilamuutokset on jo ylittänyt koko vuoden talousarvion, minkä on aiheuttanut mm. teho-osaston remontin arvioitua korkeammat kustannukset. LKS lisärakennuksen kokonaissuunnittelusta on toteutunut vain 4,2 %, mikä johtuu siitä, että suunnittelu ei ole toteutunut arvioidussa aikataulussa ja sen johdosta määrärahan käyttö on ollut vähäistä. Hallitus teki lokakuussa talousarviomuutoksia investointien välillä. Porokatu 39 kiinteistön kunnostuksen osalta joudutaan tarkastelemaan vielä loppuvuonna 2017 onko tarpeen tehdä talousarviomuutos mahdollisen määrärahan ylitysuhan vuoksi.

Poikkeuslupa ensihoidon työaikoihin

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelu on antanut poikkeusluvan sairaanhoitopiirille järjestää vuosina 2018 ja 2019 alueen ensihoidon ja sairaankuljetuksen yksiköissä työskentelevien työajat.  Poikkeusluvan mukaan säännöllinen työaika on keskimäärin 42 tuntia viikossa 24 viikon tasoittumisjaksolla. Työvuoron pituus on enintään 24 tuntia.

Tehollinen työaika saa olla enintään 12 tuntia 24 tunnin vuorossa. 12 tunnin työvuoron tehollinen työaika saa olla enintään 10 tuntia. Tehollisen työajan pituudesta määrittelystä riippumatta työnantajan tulee huolehtia siitä, että työ pysyy laadultaan vain aika ajoin työvuoron kuluessa suoritettavana.

Ylityöstä, joka tehdään 24 tai 12 tunnin työvuoron lisäksi, maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta100 %:lla korotettu palkka. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työvuorojen väliin jää työvuoron pituus huomioiden riittävä lepoaika palautumiseen. Muilta osin on noudatettava soveltuvia työ- ja virkaehtosopimuksia sekä työaikalain säännöksiä, ellei niistä ole myönnetty poikkeuslupaa tai pätevästi muuta sovittu.


Yhtymävaltuuston kokouksen kaikki esitykset ja päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.


Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998