Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokouksessa 25.10.2017

Julkaistu 25.10.2017 klo 16.33

 

Muonion ja Enontekiön sosiaalitoimen palveluista ja järjestämisestä selvitys
Hallitus hyväksyi Muonion ja Enontekiön sosiaalitoimen palveluita ja niiden järjestämistä koskevan selvityksen tekemisen. Muonion kunnanhallitus on esittänyt selvityksen tekemistä sosiaalitoimen palveluiden siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirin järjestettäväksi sen jälkeen, kun perusterveydenhuollon siirto on saatu valmiiksi.

Muonion ja Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta ja kuntien terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyi sairaanhoitopiirille lokakuun alusta alkaen.  Myös Enontekiön edustajien kanssa on keskusteltu sosiaalitoimen palveluita koskevasta selvityksestä.

Itä-Lapin kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista selvitys
Itä-Lapin kuntien Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski sekä sairaanhoitopiirin edustajat ovat keskustellet lokakuussa 2017 selvityksen tekemisestä Itä-Lapin kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen mahdollisesta siirtämisestä sairaanhoitopiirille.

Hallitus hyväksyi selvityksen tekemisen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä niiden järjestämisestä Itä-Lapin kuntien alueella.

Kittilän kunnan edustajien luottamustoimesta pidättäminen tai vetäytyminen
Hallitus päätti pyytää selvityksen kahdelta kittiläläiseltä luottamushenkilöiltä, joita epäillään virkarikoksesta kunnanjohtajan erottamiseen liittyvässä asiassa. Syytettyinä ovat sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston molemmat Kittilän varsinaiset valtuutetut Raili Fagerholm ja Merja Korva sekä varavaltuutettu Markku Mäkitalo. Heistä Fagerholm on myös tarkastuslautakunnan varajäsen. Kaikkia kolmea syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, Korvaa lisäksi työturvallisuusrikoksesta, työsyrjinnästä ja virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Varavaltuutettu Markku Mäkitalo on itse ilmoittanut pidättäytyvänsä 25.10.2017 hoitamasta kuntayhtymän luottamustoimeaan Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä koskevan virkarikosepäilyn oikeudenkäynnin ajaksi. Selvitys pyydetään Raili Fagerholmilta ja Merja Korvalta.

Mikäli luottamushenkilöt eivät itse ilmoita vetäytyvänsä kuntayhtymän luottamustoimesta Kittilän kunnan luottamustoimessaan epäiltyä virkarikosta koskevan oikeudenkäynnin ajaksi tai mikäli Kittilän kunta ei päätä pidättää valitsemiaan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuutettuja toimestaan, yhtymävaltuusto voi pidättää heidät toimestaan. Tarkastuslautakunnan varajäsenyys on sairaanhoitopiirin kuntayhtymän luottamustehtävä, josta pidättämisestä päättää tarvittaessa yhtymävaltuusto. Ennen valtuuston kokousta voi pidättämisestä väliaikaisesti päättää valtuuston puheenjohtaja.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2020 ja talousarvio 2018
Hallitus hyväksyi valtuustolle menevän talousarvioesityksen vuodelle 2018. Tuotoiksi arvioidaan 207,50 milj. euroa ja bruttokuluiksi 199,49 milj. euroa. Vuodelle 2018 investointiesitykset ovat 12,7 milj. euroa. Talousarvion tulostavoitteena kuntayhtymä ei suunnittele ylijäämää eikä alijäämää talousarviovuodelle 2018 eikä suunnittelukaudelle. Kuntayhtymällä on taseessa ylijäämää 5,5 milj. euroa.

Päivystys pirtissä - yhden ensihoitajan yksikön toimintamalli
Hallitus päätti käynnistää Päivystys pirtissä – yhden ensihoitajan yksikön toimintamallin kehittämisprojektin ja hyväksyi kehittämisprojektin kustannukset vuoden 2018 talousarvioon.

Yhden ensihoitajan yksikön toimintamalli on Lapin sairaanhoitopiirin ensihoidon uusi toimintamalli, jonka tavoitteena on ensihoidon asiakaslähtöinen, kustannustehokas ja vaikuttava palvelu. Yhden ensihoitajan yksiköllä ensihoidon palvelu viedään suunnitellusti asiakkaan kotiin. Toiminnan tavoitteena on hoitaa valikoidut asiakkaat kotiin, ja näin välttyä ylimääräisiltä sairaalasiirroilta ja/tai päivystyskäynneiltä. Toimintamallilla voidaan tehokkaasti tukea kotihoitoa ja asiakkaan turhaa siirtelyä kodin ja laitoksen välillä.

Toimintamallia on kehitetty ja testattu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (EKSOTE) vuodesta 2016. Kokemukset toimintamallista ovat positiivisia, sillä 86 % yksikön hoitamista tehtävistä ei ole tarvinnut päivystyskäyntiä ja 65 % tilanteista on voitu hoitaa yhdellä käynnillä.  Malli on myös arvioitu kustannustehokkaammaksi, sillä ko. yksikön hoitamien tapausten hoitaminen perinteisellä tavalla olisi ollut 33 % kalliimpaa.


Yhtymävaltuuston kokouksen kaikki esitykset ja päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.


Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998