Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokouksessa 19.9.2017

Julkaistu 28.9.2017 klo 15.42

 


Muonion ja Enontekiön alueen perusterveydenhuolto sairaanhoitopiirin toiminnaksi 1.10. alkaen

Hallitus hyväksyi Muonion ja Enontekiön kuntien, Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän ja Lapin sairaanhoitopiirin välillä solmittavan sopimuksen, jolla perusterveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymältä Lapin sairaanhoitopiirille 1.10.2017 lukien.

Jatkossakin kiireettömän sairaanhoidon palveluita on tarjolla Muoniossa, Hetassa, Karesuvannossa ja Kilpisjärvellä. Kiireelliseen hoitoon pääsee samana päivänä. Virka-aikana molemmissa kunnissa on välittömästi tavoitettavissa sairaanhoitaja, joka ottaa vastaan päivystyspotilaat.  Perusterveydenhuollon laitoshoito tuotetaan Muonion terveyskeskuksen 24-paikkaisella vuodeosastolla. Virka-ajan ulkopuolella Muonion vuodeosaston sairaanhoitaja hoitaa päivystykseen tulevat potilaat ja tarvittaessa konsultoi päivystävää lääkäriä.

Mielenterveystyöhön kuuluu psykologin palvelut sekä syksystä 2017 alkaen uutena myös kuntayhtymän psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut. Kuntayhtymän mielenterveystyö toimii yhteistyössä alueella työskentelevän LSHP:n psykiatrisen sairaanhoitajan ja psykiatrian muiden palveluiden kanssa.

Perusterveydenhuollon 65 työntekijää siirtyy sairaanhoitopiiriin ns. vanhoina työntekijöinä.

Hallitus hyväksyi myös Enontekiön ja Muonion perusterveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.10. alkaen.  Asiakasmaksut noudattavat Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asiakasmaksuja niiltä osin kuin asiakasmaksu on käytössä sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Nämä maksut alenevat nykyisiin verrattuna. Vain perusterveydenhuoltoa koskevat asiakasmaksut pysyvät samoina kuin ne ovat nyt voimassa Muonio-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymässä.

Perusterveydenhuollon siirtymisen myötä sairaanhoitopiiriin perustetaan uusi tulosalue - perusterveydenhuollon tulosalue (Muonio ja Enontekiö), jonka johtajaksi hallitus nimitti vt. ylilääkäri Miia Palon ja hänen varahenkilöksi johtava hoitajan Sinikka Yliniemen.

Työterveyshuollon palvelut Lappica Oy:ltä 1.1.2018 alkaen

Hallitus päätti, että työterveyshuollon palvelut hankitaan Lappica Oy:ltä 1.1.2018 alkaen.  Kuntayhtymän henkilöstön työterveyshuollon palvelut on hankittu julkisen kilpailutuksen perusteella yksityiseltä palveluntuottajalta syyskuusta 2008 lähtien.  Aiemmin kesällä hallitus päätti, että ostosopimusta Attendo Terveyspalvelut Oy:n kanssa ei enää jatketa kuluvan vuoden jälkeen.

Työterveyshuollon palvelut on hankittu ostopalveluna, koska omana toimintana työterveyshuollon palveluja ei työterveyslääkärien puuttuessa ole mahdollista järjestää.

Rovaniemen kaupunki perusti lakkauttamansa oman työterveysliikelaitoksensa tilalle työterveystoimintaa jatkamaan Lappica Oy:n, jonka toiminta alkoi vuoden alusta 2017.  Lappica Oy on neuvotellut lappilaisten kuntien ja mm. sairaanhoitopiirin kanssa työterveyspalvelujen tuottamisesta ns. in house-periaatteella. Jotta kunnat tai kuntayhtymät voivat hankkia työterveyspalvelut Lappica Oy:ltä kilpailuttamatta, on kuntien oltava omistajana yhtiössä ja yhtiö ei voi myydä palveluja markkinoille. Yhtymähallitus päätti toukokuussa, että sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ostaa Rovaniemen kaupungilta yhden Lappica Oy:n osakkeen.

Hallintoylihoitajan virka hakuun

Hallitus päätti laittaa hallintoylihoitajan viran haettavaksi ja vahvisti viran kelpoisuusvaatimukset.

Hallintosäännön mukaan hallintoylihoitaja kehittää ja valvoo hoitotyötä ja on sairaanhoitopiirin johtajan alainen.

Hallintoylihoitajan virka tuli avoimeksi vuonna 2015 edellisen viranhaltijan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. Virka oli haettavana syksyllä 2015, mutta hallitus päätti tuolloin, että hallintoylihoitajan virkaa ei tässä vaiheessa täytetä vakinaisesti vaan jatketaan väliaikaisia viranhoitojärjestelyjä.

Yhtymävaltuusto hyväksyi marraskuussa 2016 uuden hallintosäännön ja organisaatiouudistuksen, jotka tulivat voimaan 1.6.2017. Organisaatiouudistuksen valmisteluvaiheisiin sisältyi johtajaylihoitajan viran perustaminen ja haettavaksi julistaminen sekä hallintosäännön muutos, jonka perusteella organisaatioon ei tullut johtajaylihoitajan virkaa, vaan organisaatiossa on edelleen hallintoylihoitajan virka.


Yhtymävaltuuston kokouksen kaikki esitykset ja päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.


Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998