Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokouksessa 30.8.2017

Julkaistu 1.9.2017 klo 9.27

 

Nykyiset tulosaluejohtajat jatkavat
Hallitus päätti nimittää nykyiset tulosaluejohtajat ja heidän sijaisensa seuraavasti

tulosalue tulosalueen johtaja tulosalueen johtajan varahenkilö
medisiininen hoito yl Susanna Halonen yl Tuula Toljamo
operatiivinen hoito yl Katja Hämeenoja yl Kyösti Haataja
mielenterveys- ja
päihdeopalvelut
yl Sanna Blanco Sequeiros yh Johanna Erholtz
päivystys ja ensihoito yl Antti Saari oyl Merja Turunen
sairaanhoidolliset tukipalvelut yl Katri Vuopala sair.apteekkari
Leena Laine
tukipalvelut tal.joht. Elisa Kusmin henk.joht. Timo Tammilehto
keskushallinto shp-johtaja Jari Jokela jyl Jukka Mattila


Talous tasapainossa
Hallitus merkitsi tiedoksi sairaanhoitopiirin osavuosikatsauksen ajalta 1.1.– 30.6.2017. Tasaisen toteuman mukaisesti toteumaprosentti tulisi olla kesäkuun tilanteessa 50 %.

Toiminnan suoritteista sekä omat että ostetut avopalvelut ovat toteumiltaan tasaiseen toteumaan verrattuna koholla toteutumien ollessa 53,0 % (omat) ja 55,2 % (ostetut). Hoitopäivät ovat alle tasaisen toteuman ollen 49,2 % (omat) ja 46,5 % (ostetut). Hoitojaksojen toteuma on alhainen; 42 %. Päiväkirurgian käynnit ovat hyvin lähellä tasaista toteumaa; 49,8 %.

Toimintatuottojen kokonaistoteuma on 51,0 %. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 49,1 %. Palkat ja palkkiot ovat toteutuneet hyvin talousarvion puitteissa toteuman ollessa 49,2 %. Kesän sijaiskustannukset nostavat toteumaa kesän kuluessa. Oman toiminnan palvelujen ostot on koholla ollen 53,9 %, mutta alkuvuonna rasittaa erityisesti heti alkuvuonna maksettavat ict-tuen vuosimaksut. Läpilaskutettavat (ohilaskutus) ostopalvelut on toteutunut hyvin talousarvion puitteissa 47,6 %. Merkittävää on, että läpilaskutettavien ostopalvelujen toteuma on pienentynyt 10 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on toteutunut suunnitellusta 50,4 %.

Sairausloman omailmoituskäytäntö toistaiseksi enintään 5 päivän mittaiseksi
Hallitus päätti, että sairausloman omailmoitus -käytäntö laajennetaan toistaiseksi enintään 5 päivän mittaiseksi.  Reilun vuoden kestäneessä kokelussa laajennettiin sairausloman omailmoituspoissaoloa aikaisemmasta 3 päivästä enintään 5 päivään saakka. Kokeilun aikana havaittiin, että turhia työterveyshuollon käyntejä on voitu vähentää ja kohdentaa toimintaa paremmin työhön paluun ja työkyvyn tukeen.


Yhtymävaltuuston kokouksen kaikki esitykset ja päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.


Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998