Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen käsittelyssä 4.11.2015

Julkaistu 5.11.2015 klo 11.33

 

Jäsenkunnille 6,7 miljoonan euron palautus vuoden 2015 laskutuksen oikaisuna
Hallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi, että jäsenkunnille palautetaan 6,7 milj. euroa, joka maksettaisiin viimeistään 31.12.2015. Jäsenkunnille palautus esitetään maksettavaksi oman toiminnan jäsenkuntalaskutusten suhteessa laskutuksen oikaisuna. Tilanne tarkastellaan tammi-syyskuun 2015 välisen ajan laskutuksen perusteella.

Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio on toteutunut koko alkuvuoden merkittävästi ylijäämäisenä ja tulot ovat toteutuneet arvioitua suurempina kulujen toteutuessa talousarvion mukaisesti.

Tulojen kertymää on aiheuttanut toiminnan arvioitua suuremmat suoritevolyymit alkuvuoden aikana ja osastoilla on ollut paljon ylipaikkatilanteita. Todennäköistä on myös, että potilaita on ollut arvioitua enemmän kalliimmilla hintaluokilla eli potilaat ovat olleet arvioitua hoitoisempia.

Ylijäämän kertymä aiheutuu ainoastaan omasta toiminnasta. Ns. läpilaskutettavat ostopalvelut ovat tuloina ja menoina samansuuruiset kuntayhtymän tuloslaskelmassa, joten niillä ei ole vaikutusta ylijäämän kertymään.

Koska ylijäämän kertyminen oli jo kesällä näkyvissä, käytiin kesän valtuustoseminaarissa keskustelu ennakoidun omakustannushintaa korkeamman laskutuksen hyvittämisestä jäsenkunnille, jotta ylijäämää ei kertyisi. Asiasta on keskusteltu myös hallituksessa useaan otteeseen. Sekä luottamushenkilöiden että virkamiesten näkemys on ollut, että ennakoidun omakustannushintaa korkeamman laskutuksen hyvittäminen palautuksena voidaan tehdä.

Kuntayhtymässä on tehty ennustelaskelma vuoden 2015 talousarvion toteutumisesta. Laskelma on tehty varovaisuuden periaatteella. Tehtävästä palautuksesta huolimatta on ensisijainen varmistettava asia kuntayhtymän talouden ja maksuvalmiuden turvaaminen sekä valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen.

Laskelmassa on suuria epävarmuustekijöitä mm. potilasvakuutuksen vastuuvelan mahdollinen muutos, lomapalkkavelkojen tilanne 31.12.2015, 3 viikon työvuorolistojen aiheuttama merkittävä sijaistarve joulukuun arkipyhinä ja toiminnan mahdolliset ennakoimattomat muutokset.

Laskutuksen oikaisu kunnittain


Hallintoylihoitajan valinta
Yhtymähallitus päätti jättää hallintoylihoitajan virantäyttöasian pöydälle. Virkaa haki 15 henkilöä, joista kuutta yhtymähallitus haastatteli ennen kokoustaan.


Kuntayhtymän hallituksen kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.