Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksessa 9.6.2020

Julkaistu 10.6.2020 klo 15.00

 

Päihdehuollon erityistason palvelujen takaisinsiirto Rovaniemen kaupungille

Hallitus hyväksyi osaltaan, että päihdehuollon erityistason palvelujen takaisinsiirtoa Rovaniemen kaupungille aloitetaan valmistella. Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta on päättänyt asiasta toukokuussa. Esitys siirrettävästä toiminnasta, toiminnan toteutuksesta sekä siirtosopimuksesta tuodaan erikseen päätettäväksi loppuvuodesta 2020.

Tammikuussa 2017 Rovaniemen kaupunki siirsi järjestämänsä erityistason mielenterveys- ja päihdepalvelut Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän järjestettäväksi. Järjestämisvastuu perustason palveluista jäi edelleen Rovaniemen kaupungille ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tuli vastaamaan sopimuksella siirtyvistä erityistason palveluista sekä edelleen erikoissairaanhoidosta ja päihdeklinikasta.

Ennen palvelujen siirtämistä Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut eivät pitäneet sisällään sosiaalihuollon hallintomenettelyä ja toiminta jatkui samanlaisena palvelujen yhdistymisen jälkeenkin sairaanhoitopiirin palveluna. Lapin aluehallintoviraston mukaan kunta ei voi jättää sosiaalihuollon päihdetyön erityispalvelujen järjestämisvelvollisuutta täyttämättä sillä perusteella, että palveluja toteutetaan terveydenhuollossa. Palvelut eivät ole vaihtoehtoisia vaan rinnakkaisia. Kun asiakas tarvitsee sosiaalihuollon palvelua, on asia käsiteltävä sosiaalihuollon palveluna sosiaalihuollon menettelytapasäännöksiä noudattaen.

Nyt Rovaniemen kaupunki käyttää sopimukseen sisällytettyä takaisinotto-oikeuttaan ja valmistelee palvelujen yhdistämistä osaksi muuta ja uudistuvaa päihdepalveluja, jotka jo pitävät sisällään sosiaalihuollon hallintorakenteen.

Rovaniemen kaupungin päihdehuollon kokonaisuudessa on meneillään merkittäviä muutoksia. Rovalan Setlementti ry:n ylläpitämän Lapin Nuorisoasema Rompun palvelut, joilla on hankittu palveluja päihdehuollon hoito- ja kuntoutuspalveluita alle 25-vuotiaille, siirtyvät kaupungin omaksi toiminnaksi vuoden 2021 alusta lukien. Sairaanhoitopiirin päihdepalvelut koostuvat tällä hetkellä avohoidon A-klinikasta ja korvaushoitoklinikasta ja päihdekuntoutuksen laitospalveluja tuottaneen Lapin päihdeklinikan toiminta loppui kesäkuun alussa.

Yhdistämällä päihdepalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi sosiaalipalvelujen alaisuuteen, palvelulla olisi mahdollista muodostaa yhtenäinen kokonaisuus. Terveydenhuollon osuus korostuu korvaushoidon yksikössä.

Pysäköinti jatkuu maksullisena

Hallitus päätti, että pysäköinti Lapin keskussairaalan kaikilla pysäköintialueilla on arkipäivisin toistaiseksi maksullista. Pysäköintimaksut on tarkoitus pitää kohtuullisena. Maksullisuuden tavoitteena on vähentää tarpeetonta pysäköintiä ja ohjata pysäköintiä siten, että pysäköintipaikkoja on olosuhteisiin nähden mahdollisimman hyvin asiakkaiden, potilaiden ja henkilökunnan saatavilla.

Pysäköintitalo valmistuu kesällä ja ns. kuuman sairaalan rakentamisen aikana pysäköintipaikkoja on kaikkiaan noin tuhat. Rakentamisen ajan henkilökunta pysäköi pysäköintitaloon ja asiakkaat keskussairaalan ja Vilkan edustoilla oleviin pysäköintipaikoille. Nykyiset kaksi maksuautomaattia vaihdetaan helppokäyttöisempiin.

Hallituksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KuntaWebissä..