Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksessa 25.9.2018

Julkaistu 28.9.2018 klo 8.00Sairaanhoitopiirin raportoinnin kehittäminen
Hallitus merkitsi tiedoksi KURSuT-projektin loppuraportin.  Projektin tehtävänä oli muun muassa teknisen toimintaympäristön kehittäminen, raportoinnin ja tiedolla johtamisen käytäntöjen kehittäminen sekä raportoinnin uusien työkalujen ja menetelmien kehittäminen.  Projektille asetetut tavoitteet on saavutettu, osin jopa ylitetty.

Samalla hallitus hyväksyi tietojohtamisen jatkohankkeen toteutussuunnitelman vuosille 2018–2021. Lapin maakuntauudistuksen valmistelun väliaikainen päätöselin (VATE) on päättänyt, että tulevan maakunnan tietojohtamisen perustaksi otetaan sairaanhoitopiirin kehittämä ja toteuttama tietovarasto LappiDW.  Sairaanhoitopiiri on valtuutettu toimimaan tietojohtamisen kokonaisuuden valmistelu-, koordinaatio- ja toteuttajatahona.

Tavoitteena on, että jo aikaisempien toteutuksien lisäksi jatkohankkeessa kehitetyt ratkaisut ja käytänteet ovat otettavissa käyttöön kaikissa alueen kunnissa ja kuntayhtymissä sekä valmisteilla olevassa Lapin maakunnassa tai sitä vastaavissa rakenteissa.

Lausunto tulevaan Lapin maakunnan konsernirakenteeseen
Hallitus antoi lausunnon valmisteilla olevasta Lapin maakunta konsernirakenteesta.  Siinä sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pitää perusteltuna, että sote-palvelutuotanto ja pelastuspalvelujen tuotanto ovat samassa liikelaitoksessa ja muu toiminta maakuntavirastossa.  Sote-palveluihin kuuluvan ensihoidon ja pelastuspalvelujen kuuluminen samaan liikelaitokseen tuo monia synergia- ja tuottavuudenlisäysmahdollisuuksia.

Lapin väestöpohja ja resurssien vähyys edellyttää, että samojen asiantuntijoiden osaamista voidaan käyttää joustavasti toiminnan tarpeiden mukaisesti sekä palvelujen järjestämisessä että tuottamisessa. Tästä huolimatta liikelaitokselle tulee mahdollistaa riittävän itsenäinen ja maakuntavirastosta riippumaton rooli palvelutuotannon tehokkuuden ja tuottavuuden varmistamiseksi.

Kuntien kantoja sairaanhoitopiirin sote-ehdotuksiin
Hallitus sai tiedoksi kuntien kannat vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän perustamisesta, jos maakunta- ja sote-uudistus ei etene nyt suunnitellussa aikataulussa. Toiminta- ja taloussuunnitelman lausunnon yhteydessä tiedusteltiin myös kuntien halukkuutta siirtää terveydenhuollon järjestämisvastuu sairaanhoitopiirille.

Kolari, Kemijärvi, Posio ja Pello ovat ilmoittaneet halukkuutensa neuvotteluihin vapaaehtoisesta sote-kuntayhtymästä, jos maakunta- ja sote-uudistus ei etene suunnitellussa aikataulussa. Kunnilla ei ole halukkuutta järjestämisvastuun siirtämiseen sairaanhoitopiirille.

Ranua on esittänyt halukkuutensa neuvotteluihin vapaaehtoisesta kuntayhtymästä sekä järjestämisvastuun siirtämisestä sairaanhoitopiirille.

Inari, Savukoski, Rovaniemi ja Salla eivät näe tässä vaiheessa tarpeelliseksi vapaaehtoisen kuntayhtymän perustamista tai järjestämisvastuun siirtämistä sairaanhoitopiirille.

Testamenttilahjoitus tutkimustyöhön
Lapin keskussairaalalle on odotettavissa noin puolen milj. euron testamenttilahjoitus. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Terttu-säätiön kanssa on alustavasti keskusteltu mahdollisuudesta kanavoida testamentilla saatavat varat Terttu-säätiöön.  Varat käytettäisiin terveystieteelliseen tutkimukseen ym. säätiön tukemaan toimintaan erityisesti Lapin sairaanhoitopiirin alueella. Testamenttilahjoituksen saavat myös Rovaniemen seurakunta krematorion rakennusrahastoon 150.000 euroa ja Rovaniemen kaupungin terveyskeskus vanhusten hoitoon 300.000 euroa.
 

Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KuntaWebissä.


Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998