Lapin keskussairaalan laajennushanke - seminaari kuntapäättäjille 27.3.2014

 
Ohjelma
 

Lapin keskussairaala eilen - tänään - huomenna / sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela

Lapin keskussairaala vm. 1998 ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset - professori Raimo Kettunen

Lapin keskussairaala osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelukokonaisuutta - Timo Keistinen, lääkintöneuvos

Sairaala-apteekin tilatarpeet - sairaala-apteekkari Leena Laine

Dialyysi, päivystysalue ja poliklinikat - ylilääkäri Erkki Kiviniemi

Lastentautiyksikön rakennushanke - vs. ylilääkäri Pekka Valmari

Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto Yhtenäinen sote-palvelukokonaisuus, jossa perustason ja keskitetyn tason työnjako palvelee asiakasta/ ylilääkäri Miia Palo

Laajennushankkeen rahoitus - talousjohtaja Elisa Kusmin

Mitä arkkitehtuurikilpailu antaa sairaalahankkeelle - Hennu Kjisik