Lapin ja Länsi-Pohjan sote-johdon seminaari Pohtimolammella 15.-16.6.2017

pdf Pohtimolammen ohjelma 15.-16.6.2017

Seminaarin esitykset

pdf Ajankohtaista maakuntauudistuksesta

pdf Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

pdf Lapin ja Länsi-Pohjan sote-johdon seminaari

pdf Lapin lasten kuntoutus -projekti kevät 2017

pdf Lapin sote-valmistelun alaryhmätyöskentely -yhteenveto

pdf Lapin sote-valmistelun TKI-alaryhmäntyöskentelyprosessi Tiivistelmä

pdf Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

pdf Länsi-Pohjan sote-projekti

pdf Paljon tukea tarvitsevat – Paljon palveluita käyttävät hanke

pdf Palveluiden tuottavuus ja vaikuttavuus

pdf Sosiaalihuollon tiedonhallinta

pdf Tietojohtaminen - pirullinen haaste tiedolle ja sen käyttäjälle