Tukipalvelut


Sairaanhoitoa ja sairaanhoidollisia palveluja antavat yksiköt eivät voi toimia ilman monia eri tukitoimintoja:
 

Hankinta- ja logistiikkapalvelut
- materiaalien hankinta, kilpailutus, kuljetus

Henkilöstöpalvelut
- palvelusuhdeasiat, rekrytointi, tapaturma-asiat

Puhtaus- ja huoltopalvelut
- tilojen siivous, potilaiden ja henkilökunnan vaatehuolto

Ravintopalvelut
- potilaiden ja henkilökunnan ruokailu, äidinmaitokeskus

Talouspalvelut
- kunta-, asiakas- ja ostopalvelulaskutukset, laskujen maksatus, perintä, reskontrat, kirjanpito

Tekniset palvelut
- lääkintä- ja hienomekaniikka, LVI- ja konetekniikka, automaatio- ja viestintätekniikka, kiinteistöjen ja toimitilojen huolto, sähkötekniikka


Tukipalvelujen tulosalueella on yhteensä 256 vakinaista virkaa/tointa.