Tukipalvelut


Sairaanhoitoa ja sairaanhoidollisia palveluja antavat yksiköt eivät voi toimia ilman monia eri tukitoimintoja:
 

Henkilöstöpalvelut
- palkanmaksu, palvelusuhdeasiat, rekrytointi, matka- ja tapaturma-asiat

Logistiikka- ja materiaalipalvelut
- materiaalien hankinta, kilpailutus, kuljetus

Puhtaus- ja huoltopalvelut
- tilojen siivous, potilaiden ja henkilökunnan vaatehuolto

Ravintopalvelut
- potilaiden ja henkilökunnan ruokailu, äidinmaitokeskus

Talouspalvelut
- kunta-, asiakas- ja ostopalvelulaskutukset, laskujen maksatus, perintä, reskontrat, kirjanpito

Tekniset palvelut
- lääkintä- ja hienomekaniikka, LVI- ja konetekniikka, automaatio- ja viestintätekniikka, kiinteistöjen ja toimitilojen huolto, sähkötekniikka

Tietopalvelut
- tietojärjestelmät, -koneet, ohjelmat ja niiden hankinta ja ylläpito


Tukipalvelujen tulosalueella on yhteensä 256 vakinaista virkaa/tointa.