Keskushallinto


Sairaanhoitopiirin keskushallinnon tehtävänä on

- huolehtia yhtymähallituksessa ja yhtymävaltuustossa käsiteltävien
  asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta,

- huolehtia säännösten, määräysten, sääntöjen ja yhtymähallituksen
  antamien ohjeiden mukaisesti hallinnon ja toiminnan edellytyksistä,

- huolehtia koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoiminnan järjestämisestä
  ja yhteensovittamisesta.

Sairaanhoitopiirin johtajalle kuuluu sairaanhoitopiirin yleinen johto ja valvonta, johtajaylilääkärille sairaanhoitotoiminnan johtaminen, yleinen suunnittelu ja valvonta sekä hallintoylihoitajalle hoitotyön yleinen suunnittelua ja valvonta.

Lapin sairaanhoitopiirin keskushallinnon muodostavat

hallintokeskus
      - johtavat viranhaltijat, sihteeristöstä ja yksittäiset viran/toimenhaltijat
      - infektio- ja sairaalahygieniayksikkö

omina vastuuyksikköinä 
      - perusterveydenhuollon yksikkö ja
      - kehittämisyksikkö
 

Hallintokeskus

Jari Jokela
Sairaanhoitopiirin johtaja
(016) 328 2001
040 532 3998

Elisa Kusmin
Talousjohtaja
p. (016) 328 2010
040 758 2762

Johdon sihteeri Mari Haataja p. (016) 328 2011
 

Jukka Mattila
Johtajaylilääkäri
p. (016) 328 2090
050 572 6277

Tarja Kainulainen-Liiti
Vs. hallintoylihoitaja
p. (016) 328 2091
040 535 1671

Johdon sihteeri Elina Härkönen p. (016) 328 2092

 

Mikko Häikiö
Kehittämispäällikkö
p. (016) 328 2003
040 772 7211
Timo Tammilehto
Henkilöstöjohtaja
p. (016) 328 2030
040 484 3885
Vesa-Matti Tolonen
Tietohallintojohtaja
p. (016) 328 2050
040 127 3199
Kati Koivunen
Potilasasiamies
p. (016) 328 7903
Lasse Kylén
Turvallisuuspäällikkö
p. 040 566 8021
Heidi Ylisaukko-oja
Tilakoordinaattori
p. (016) 328 6210

Päivi Posio
Tiedottaja
p. (016) 328 2027
040 724 9541

Ulla Hiltunen
Kehittämisylihoitaja
p. (016) 328 2710