Keskushallinto


Sairaanhoitopiirin keskushallinnon tehtävänä on

- huolehtia yhtymähallituksessa ja yhtymävaltuustossa käsiteltävien
  asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta,

- huolehtia säännösten, määräysten, sääntöjen ja yhtymähallituksen
  antamien ohjeiden mukaisesti hallinnon ja toiminnan edellytyksistä,

- huolehtia koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoiminnan järjestämisestä
  ja yhteensovittamisesta.

Sairaanhoitopiirin johtajalle kuuluu sairaanhoitopiirin yleinen johto ja valvonta, johtajaylilääkärille sairaanhoitotoiminnan johtaminen, yleinen suunnittelu ja valvonta sekä hallintoylihoitajalle hoitotyön yleinen suunnittelua ja valvonta.

Lapin sairaanhoitopiirin keskushallinnon muodostavat

hallintokeskus
      - johtavat viranhaltijat, sihteeristöstä ja yksittäiset viran/toimenhaltijat
      - infektio- ja sairaalahygieniayksikkö

omina vastuuyksikköinä 
      - perusterveydenhuollon yksikkö ja
      - kehittämisyksikkö
 

Jari Jokela
Sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998

Elisa Kusmin
Talousjohtaja
p. 040 758 2762

Johdon sihteeri Mari Haataja p. 040 640 2334
 

Jukka Mattila
Johtajaylilääkäri
p. 050 572 6277

Maarit Palomaa
Hallintoylihoitaja
p. 040 535 1671

Johdon sihteeri Elina Härkönen p. 040 630 0332
Johdon sihteeri Eija Jääskö p. 040 656 2733

 

Kaisu Anttila
Vs. kehittämispäällikkö
p. 040 772 7211
Timo Tammilehto
Henkilöstöjohtaja
p. 040 484 3886
Vesa-Matti Tolonen
Tietohallintojohtaja
p. 040 127 3199
Kati Koivunen
Potilasasiamies
p. (016) 328 7903
Lasse Kylén
Turvallisuuspäällikkö
p. 040 566 8021
Heidi Ylisaukko-oja
Tilakoordinaattori
p. 040 835 3873

Päivi Posio
Tiedottaja
p. 040 724 9541

Ulla Hiltunen
Ylihoitaja
(tyky- ja työhyvinvointiasiat)
p. 040 821 1301