Organisaatio ja hallinto


Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää 33-jäseninen valuusto, joka valitsee toimikaudekseen sairaanhoitopiiriä johtavan 7-jäsenisen hallituksen ja 5-jäsenisen tarkastuslautakunnan.

Hallituksen alaisuudessa toimii keskushallinto, jota johtaa sairaanhoitopiirin johtaja. Keskushallintoon kuuluvat johtajan lisäksi johtavat viranhaltijat:  johtajaylilääkäri, talousjohtaja, hallintoylihoitaja,  henkilöstöjohtaja, kehittämispäällikkö, tietohallintojohtaja. Sairaanhoitotoimintaa johtaa johtajaylilääkäri.

Kuntayhtymässä on toimintojen suunnittelua ja yhteensovittamista sekä asioiden valmistelua varten johtoryhmä, johon kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja,  talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, kehittämispäällikkö, tulosalueiden johtajat ja henkilöstön edustaja.

Lapin sairaanhoitopiirin toiminta jaetaan tulosalueisiin, tulosyksiköihin ja vastuuyksiköihin.

LSHP_organisaatiokaavio 2013
 
LSHP_tulosyksiköt_1_6_2017 alkaen