Lapin keskussairaalan laajennuksen arkkitehtuurikilpailu on ratkennut

 

lshp_hallinto_itu_1_etusivulle


Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä järjesti yleisen kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun Lapin keskussairaalan laajennuksen suunnittelusta. Kilpailun ensimmäinen vaihe käytiin ideakilpailuna, jossa kilpailijat laativat sairaala-alueen yleissuunnitelman. Siihen saatiin 35 ehdotusta. Toiseen vaiheeseen valittiin viisi kehityskelpoisimmiksi katsottua ehdotusta, joille ensimmäisen vaiheen arvioinnin perusteella annettiin jatkokehittelyohjeet.

Suunnittelun tausta ja tavoite

Hankeohjelman mukaisen laajennuksen suuruus oli noin 39 000 brm². Suunnitelma tuli laatia siten, että rakentaminen on mahdollista toteuttaa useammassa vaiheessa ilman, että siitä aiheutuisi haittaa sairaalan toiminnalle ja siten, että siinä minimoitaisiin rakennuksen ekologinen jalanjälki.

Kilpailun tavoitteena oli suunnitella elämänläheinen, viihtyisä ja toimiva, terveyttä, hyvinvointia ja toipumisprosessia edistävä potilaslähtöinen kokonaisuus. Ratkaisujen joustavuutta, muunneltavuutta ja monikäyttöisyyttä pidettiin erityisen tärkeinä aspekteina, samoin kuin sen investointi-, käyttö- ja elinkaarikustannusten kokonaisvaltaista taloudellisuutta.

Nykyinen Lapin keskussairaala-rakennus on otettu käyttöön vuonna 1988. Rakennuksen bruttopinta-ala on vajaat 40 000m². Muutostöitä sairaalarakennuksessa on tehty 1990-luvun alusta lähtien.

Tulokset

Kilpailun voittajaksi valittiin Verstas Arkkitehtien ehdotus ITU. Tekijöinä olivat Väinö Nikkilä sekä arkkitehdit SAFA Jussi Palva, Riina Palva ja Ilkka Salminen.

Ehdotus ottaa kokonaisvaltaisesti paikan haltuun ja yhdistää uudet ja vanhat elementit kontrastin keinoin, onnistuen samalla muodostamaan yhtenäisen ja mielenkiintoisen kokonaisuuden. Uusi itä-länsisuuntainen komea sairaalakatu kokoaa ansiokkaasti rakennuskompleksin kaikki osat.

Uudisrakennus voidaan toteuttaa sairaalan toimintaa liikaa häiritsemättä. Muotokieli ja julkisivukäsittely luovat intiimin ja läheisen suhteen myös välittömään lähiympäristöönsä, rakennusmassojen välisistä ulkotiloista muodostuu osa kokonaiskokemusta. Laajennus muodostaa uuden luontevan historiallisen kerrostuman ja on kaunis jalusta olemassa olevalle potilastornille.
 

lshp_hallinto_itu_1
lshp_hallinto_itu_3
lshp_hallinto_itu_sisältä

 

Toisen palkinnon sai ehdotus YHDESSÄ tekijöinä arkkitehdit SAFA Selina Anttinen ja Vesa Oiva.

lshp_hallinto_yhdessä_a
lshp_hallinto_yhdessä_sisältä

 

Kolmannen palkinnon sai ehdotus TAZKU tekijöinään arkkitehdit SAFA Esa Kangas ja Johanna Vuorinen.

lshp_hallinto_tazku_a
lshp_hallinto_tazku_b


Ensimmäinen palkinto oli 60 000 euroa, toinen palkinto 40 000 euroa ja kolmas palkinto 30 000 euroa.

Lisäksi jaettiin kaksi 15 000 euron lunastusta ehdotuksille:
KUKINNOT (QVIM Arkkitehdit Oy/Tuulikki Höglund, Tommi Puustinen, Sami Mukkala, Rainer Qvick)
PRIMUM NON NOCERE (Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää/Thomas Miyauchi, Esa Ruskeepää)

Kunniamaininnan sai kolme ehdotusta:
UUVANA (Uki Arkkitehdit Oy/Sasu Alasentie, Tuomo Karvanen, Kari Koistinen, Ulla Passoja)
KURU (Taegen Arkkitehdit Oy/Axel Taegen, Kia Taegen)
KAMPANISU (arkkitehdit SAFA Taneli Heikkilä ja Johannes Jutila)