ITU 2022-Laajennushanke

ITU_METAKUVA1.png


Hankkeen virallinen kotisivu löytyy osoitteesta:

www.lkslaajennus.fi 

Hanke sai sekä valtuuston rakentamispäätöksen että sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusluvan marraskuussa 2018. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 138 miljoonaa euroa. Hanke on Lapin mittakaavassa valtava, mutta muihin Suomen sairaalahankkeisiin verrattuna keskikokoinen.

Allianssisopimus allianssin kehitysvaiheesta allekirjoitettiin joulukuussa 2018. ITU 2022 on Lapin ensimmäinen allianssina toteutettava hanke. Allianssi on rakentamisen urakkamuoto, jossa hankkeessa sairaanhoitopiiri, arkkitehti, suunnittelijat ja urakoitsijat jakavat hankkeen riskit ja päätöksenteon yhteisesti projektin parhaaksi. Jos projekti onnistuu, kaikki hyötyvät. Jos projekti epäonnistuu, kaikki kärsivät sen rahoissaan. Allianssin tasaveroisina jäseninä ovat Lapin sairaanhoitopiirin lisäksi Verstas Arkkitehdit, Granlund,  Geobotnia, WSP, L2 paloturvallisuus Oy, YIT ja Are.

lshp_ITU2022_Allianssin jäsenet_logot kootusti

 

Allianssin ylin päättävä elin on allianssin johtoryhmä, jossa LSHP:lla on kaksi edustajaa ja lisäksi käyttäjien edustaja. LSHP:n edustajia ovat sairaanhoitopiirin johatja Jari Jokela, projektinjohtaja Janne Keskinarkaus ja käyttäjien edustajana tulosaluejohtaja Katja Hämeenoja.

Projektin ohjausryhmä on määritellyt sairaanhoitopiirin strategian pohjalta hankkeelle strategiset tavoitteet, joita ovat muun muassa palvelujen laadun kehittäminen, resurssien tehokkaampi käyttö ja tilankäytön tehokkuus. Tavoitteen voi kiteyttää sanoihin: Joustavat ja tarkoituksenmukaiset tilat vaikuttavalle hoidolle ja hyvälle asiakaspalvelulle. 


ITU 2022-laajennushanke – Päämäärät ja tavoitteet

lks_ITU2022_laajennushanke_päämäärät ja tavoitteet verkkoihin_elokuu 2018


Projektin edistyminen 2019

Käyttäjäryhmät sairaalan eri osa-alueilta jatkavat viime vuonna hyvin alkanutta suunnittelua yhdessä arkkitehtien ja erikoissuunnittelijoiden kanssa. Viime vuonna tehtyä suunnittelu tarkennetaan jatkuvasti tarkemmalle tasolle. Syksyllä 2019 määritellään hankkeen lopullinen tavoitehinta, jonka pohjalta siirrytään toteutusvaiheeseen, eli varsinaiseen rakentamiseen.

Rakentaminen alkaa syksyllä 2019 vesi- ja kaukolämpöjohtojen siirrolla pois tulevan kuuman sairaalan rakennustyömaan alta. Lisäksi valmistellaan työmaa-aikaiset logistiikkareitit, sillä nykyinen sisäpiha poistuu tavaraliikenteen käytöstä kuuman sairaalan työmaan alkaessa. Myös henkilökunta ei voi käyttää kulkureittinään sisäpihan aluetta rakennustyön aikana. Lisäksi 590 – paikkainen pysäköintitalo kilpailutetaan kevään 2019 aikana omana allianssin ulkopuolisena urakkana. Pysäköintitalon rakentaminen aloitetaan syksyllä 2019 ja valmistumisaika noin syksyllä 2020.

Kuuman sairaalan rakentaminen alkaa keväällä 2020 heti lumien sulattua. Kuuman sairaalan valmistumisaika on noin loppukesällä/syksyllä 2022, jonka jälkeen päästään remontoimaan sairaalasta vapautuvia tiloja. Psykiatrisen sairaalan rakentaminen alkaa Vilkan vanhan osan purkamisella vuoden 2022 alussa. Nykyinen Vilkkaan menevä yhdyskäytävä uudistetaan keskussairaalan ulkoseinään asti. Vilkan 2000 – luvulla rakennettu osa jää paikoilleen. Psykiatrinen sairaala valmistuu arviolta 2023 syksyllä, jolloin Muurolan toiminnat muuttavat sairaalakampukselle. 

ITU 2022-laajennushanke / Hankeaikataulu

lks_ITU2022_laajennushanke_aikataulu verkkoihin_elokuu 2018