ITU 2022-Laajennushanke

Lshp_hallinto_LKS_netti

Lapin keskussairaalan laajennusta on valmisteltu jo useita vuosia. Lapin keskussairaalassa on tilatarpeita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan sairaalaan laajennusosa. Sairaala-apteekin tilat eivät täytä viranomaismääräyksiä, leikkaussalien päivittäminen on tarpeellista, psykiatriset sairaansijat tulisi saada muun sairaalan yhteyteen, laajan päivystyksen toiminnalle sekä päivystysosastolle tarvitaan toiminnan mahdollistavat tilat. Laajennushankkeen suunnittelua on käynnistetty vuoden 2017 ajan 2014–2015 toteutetun arkkitehtuurikilpailun ja Inhimillisesti tehokas uusi sairaala -toimintakonseptin pohjalta. Keskussairaalan laajennushankkeen toteutusmuoto on yhteistoiminnallinen ns. allianssimalli.  Allianssissa osapuolten työskentelyssä periaatteena on avoimuus ja yhtenäinen päätöksenteko.

Projektin ohjausryhmä on määritellyt sairaanhoitopiirin strategian pohjalta hankkeelle strategiset tavoitteet, joita ovat muun muassa palvelujen laadun kehittäminen, resurssien tehokkaampi käyttö ja tilankäytön tehokkuus. Tavoitteen voi kiteyttää sanoihin: Joustavat ja tarkoituksenmukaiset tilat vaikuttavalle hoidolle ja hyvälle asiakaspalvelulle.  

ITU 2022-laajennushanke – Päämäärät ja tavoitteet

lks_ITU2022_laajennushanke_päämäärät ja tavoitteet verkkoihin_elokuu 2018


Projektin edistyminen 2018

Rakennuttajakonsulttina hankkeessa toimivan Prodeco OY Lapin ja arkkitehtisuunnittelusta vastaavan Verstas Arkkitehtien lisäksi keväällä 2018 kilpailutettiin hankkeen erikoissuunnittelu. Erikoissuunnittelun kilpailutuksen voitti ryhmä johon kuuluu Granlund Oy, WSP Finland Oy sekä L2 Paloturvallisuus Oy. Erikoissuunnittelijat huolehtivat mm. rakenne-, LVI-, sähkö-automaatio-, sprinkleri- ja kiinteiden sairaalakalusteiden suunnittelusta.

Käyttäjäryhmät sairaalan eri osa-alueilta ovat osallistuneet tiiviisti suunnitteluun talven ja kevään 2018 aikana yhdessä arkkitehtien ja erikoissuunnittelijoiden kanssa. Suunnitelmat ovat edistyneet hyvää vauhtia, joten tila- ja tekniset ratkaisut ovat alkaneet muotoutua. Syksyllä käyttäjälähtöinen suunnittelu jatkuu tilatyöpajoilla sekä suunniteltujen tilojen virtuaalikatselmuksilla.

Elokuussa sairaanhoitopiirin yhtymähallitus sai katsauksen laajennushankkeen tämän hetkisestä valmistelusta. Lopullisen päätöksen hankkeen kustannuskehyksestä tekee yhtymävaltuusto rakentamispäätöksen yhteydessä.

Elokuun lopulla 2018 käynnistyy hankkeen rakennus- ja talotekniikkaurakoitsijan kilpailutus. Urakoitsija tulee vuoden 2019 alusta perustettavan allianssin jäseneksi. Allianssin kehitysvaihe käynnistetään tammikuussa suunnitelmien yhteiskehittämisellä, tavoite- sekä kustannusasetannalla. Kustannustavoitteiden lisäksi asetetaan yhteiset taloudelliset sekä laadulliset tavoitteet.

Sote- ja maakuntauudistuksen suunnittelun myötä kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen suuria investointeja on rajoitettu väliaikaisella lailla. Yli viiden miljoonan euron investoinnit ovat mahdollisia sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusluvalla, jos ne ovat perusteltuja sote-uudistuksen tavoitteiden ja koko maakunnan näkökulmasta. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän poikkeuslupaa laajennushankkeelle käsitellään parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriössä.

Aikataulun mukaan marraskuussa 2018 hankkeella on valmius esitellä tarkemmat suunnitelmat, kustannusarviot, laajuus ja toteutusaikataulu yhtymävaltuustolle rakentamispäätöstä varten.

ITU 2022-laajennushanke / Hankeaikataulu

lks_ITU2022_laajennushanke_aikataulu verkkoihin_elokuu 2018