Lapin sairaanhoitopiiri


Yleiset tiedot ja tunnusluvut

Lapin sairaanhoitopiiri on 15 kunnan omistama kuntayhtymä, joka vastaa alueensa väestön erikoissairaanhoidon palveluista sekä päihdeongelmaisten hoidosta ja kuntoutuksesta yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa.

Toimintaa ohjataan väestön sairaanhoidon tarpeiden ja hyvän palvelun periaatteiden mukaan siten, että saavutetaan laadukas ja taloudellinen tulos.

Tuloksen saavuttamiseksi panostetaan erityisesti henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen, väestön tarpeiden ja hoidon ja hoidon vaikuttavuuden seuraamiseen ja tiedottamiseen.

Lapin sairaanhoitopiiri kuuluu Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen (erva-alue).
 

Henkikökunta / vakituinen / Talousarvio 2016
lääkärit 148
hoito- ja tutkimushenkilöstö 1173
huoltohenkilöstö 218
hallinto- ja toimistohenkilöstö 103
Yhteensä 1642
   
Toimintalukuja 2015  
hoitojaksoja 18 101
hoitopäiviä 82 880
avohoitokäyntejä 154 926
kirurgisia toimenpiteitä 9 226
kuvantamistutkimuksia 50 887
synnytyksiä 1 102
   
Sairaansijat 2016  
medisiininen hoito 99
operatiivinen hoito 119
psykiatrinen hoito 72
päihdehoito 12
Yhteensä 302


Toimintatuotot  / Talousarvio 2016: 187 miljoonaa euroa
 

Sairaanhoitopiirin alueella

- väestön määrä 118 145 asukasta (31.12.2014)
- ikäjakauma: 0–14-vuotiaita 15%, 14–64-vuotiaita 63,4%, yli 65-vuotiaita  21,6%
- koko maan pinta-alasta Lapin maakunta on 25,7% maapinta-alasta ja
   30,5% kokonaispinta-alasta (sisältää Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit)
- vuosittain koko Lapin maakunnassa noin 1 800 000 matkailijaa
- pitkät etäisyydet: muun muassa Utsjoelta 450 km ja Kilpisjärveltä 425 km
  keskussairaalaan Rovaniemelle
- rajat ylittävää yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa muun muassa
  ensihoidossa ja psykiatrisessa hoidossa