Aikuispsykiatrian poliklinikka ja akuuttitiimi

 

Yleistä

Aikuispsykiatrian poliklinikalle hakeudutaan lähetteellä. Tutkimukset ja hoito toteutetaan potilaan tarpeen mukaan ja yhteistyössä kotikunnan kanssa. Lähtökohtana on tavata myös potilaan läheisiä ja verkostoa.

Poliklinikalla tehdään diagnostisia tutkimuksia ja tarjotaan erikoistason avohoitoa ja kuntoutusta potilaille, joilla on vakavia mielenterveydenhäiriöitä.

Aikuispsykiatrian poliklinikalla toimivat psykoosisairauksien ja mielialahäiriöiden hoitolinjat sekä epävakaan persoonallisuushäiriön työryhmä.

Mielialalinja

Mielialalinjalla hoidetaan mielialahäiriöitä. Mielialalinjalla tehdään arviointia sekä tutkimuksia, ja näiden perusteella tehdään hoitosuositukset. Hoito ja kuntoutus toteutetaan tarvittaessa arvioinnin jälkeen Käypä hoito-suositusten mukaisesti.

Tutkimuksia ja hoitoarvioita toteutetaan tilanteissa, joissa potilaan hoito ei etene tai joissa on vaativia hoidollisia kysymyksiä diagnostiikan tai hoitolinjausten suhteen.  Akuuteissa tilanteissa hoito toteutetaan akuuttitiimin tai osastohoidon kautta.

Psykoosilinja

Psykoosilinjalla hoidetaan psykoottisesti oireilevia potilaita. Hoidon ja kuntoutuksen painopistealueina ovat ensipsykoosiin ja skitsofreniaan sairastuvat potilaat sekä vaikeat kaksisuuntaiset mielialahäiriöpotilaat, joilla on toistuvia psykoosijaksoja.

Psykoosilinjalla hoidetaan myös potilaat, jotka tarvitsevat toistuvasti sairaalahoitoa tai erikoissairaanhoidon tukea. Akuuteissa tilanteissa hoito toteutetaan akuuttitiimin tai osastohoidon kautta.

Epävakaan persoonallisuushäiriön työryhmä

Työryhmän hoitoon voidaan ohjata potilaita, joilla on vaikeahoitoinen epävakaa persoonallisuushäiriö ja joilla ei ole akuuttia päihdeongelmaa.

Hoito on vakauttavaa, se toteutuu dialektisen käyttäytymisterapian periaatteella ja edellyttää potilaan omaa motivaatiota hoitoon.  Ennen hoidon aloittamista epävakaan persoonallisuushäiriön työryhmän vastuulääkäri arvioi potilaan soveltuvuuden hoitoon.
 

aikuispsykiatraian esitekuvaa.jpg