Psykiatrinen avohoito

Hoito ja tutkimus

Hoito ja tutkimus -tulosyksikkö (Hoitu) tarjoaa erityistasoista moniammatillista tutkimusta sekä hoitoa. Hoitu-palveluihin kuuluvat avohoidon yksikkö, intensiivipoliklinikka ja 16-paikkainen suljettu osasto. Hoitu-yksikön palveluihin ohjaudutaan matalan kynnyksen palveluiden kautta tai lähetteellä.

Yhteystiedot

Lotta Rinkinen Tulosyksikköjohtaja, ylilääkäri p. 040 162 6909
Sisko Kuusela Vs. osastonhoitaja  p. 040 352 8699

Kuntoutus

Kuntoutuksen yksikössä annetaan hoitoa ja kuntoutusta potilaille, joiden hoidossa muut kuin terapeuttiset menetelmät ovat keskiössä tai joilla on arjessa pärjäämistä uhkaavaa toimintakyvyn laskua.

Kuntoutuksen yksikkö koostuu avopalveluista, avohoidon ja sairaalahoidon välimaastossa olevista sairaalakuntoutusjaksoista, toiminnallisesta hoidosta sekä ympärivuorokautista hoitoa ja kuntoutusta antava vaativan hoidon ja kuntoutuksen osastosta 3.

Psykiatrinen kuntoutus perustuu aina yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä potilaan kanssa. Kuntoutuksessa tavoitteina ovat arjenhallinnan kohentaminen sekä elämänlaadun parantaminen. Kuntoutuspalveluiden lähtökohtana ovat yksilön omat voimavarat. Kuntoutukseen kuuluu automaattisesti potilaan läheisverkoston huomioiminen. Psykiatrisen sairauden hoidon lisäksi kuntoutussuunnitelmassa otetaan huomioon myös potilaan somaattinen ja sosiaalinen tilanne ja tehdään yhteistyötä terveys- ja sosiaalitoimen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 

Hoitoideologia

Hoitoideologisesti psykiatrinen kuntoutus pohjautuu toipumisajatteluun (recovery), jossa korostuu kuntoutujan voimaantuminen (empowerment) ja toimijuuden (self-management) vahvistuminen. Tavoitteena on, että kuntoutuja pystyy elämään omasta mielestään mahdollisimman tyydyttävää ja mielekästä elämää täysivaltaisena kansalaisena sairaudestaan huolimatta. Painopiste on yksilön terveydessä, hyvinvoinnissa ja vahvuuksissa sairauden ja oireiden sijasta. Toipuminen edellyttää toivoa, positiivisten vertaiskokemusten jakamista sekä merkityksellisten ja tyydyttävien sosiaalisten roolien löytämistä yhteiskunnassa. Kuntoutujan lähiverkosto sekä vertaistuki ovat keskeisiä tekijöitä toipumisprosessissa.

MTP_toipumisprosessin_vaiheet.jpg