Hoito ja tutkimus


Hoito ja tutkimus  -tulosyksikkö (Hoitu) tarjoaa erityistasoista moniammatillista tutkimusta sekä hoitoa.

Hoitu-palveluihin kuuluvat
- avohoidon yksikkö
- intensiivipoliklinikka ja
- 16-paikkainen suljettu osasto.

Hoitu-yksikön palveluihin ohjaudutaan matalan kynnyksen palveluiden kautta tai lähetteellä.