Keuhkosairaudet


Keuhkosairauksien yksiköiden tarkoituksena on edistää alueen väestön hengitysterveyttä ja lisätä hengitysairauksien hoidon vaikuttavuutta nykyaikaisen erikoissairaanhoidon keinoin. Henkilökunta kehittää ja koordinoi hengityssairauksien hoitoa, koulutusta ja tutkimusta.

Yksiköissä tärkeimmät hoidettavat sairausryhmät ovat:

- hengitysvajeen syyn selvittely ja hoito
- keuhkovarjostumien selvittely ja hoito
- hengitystieinfektioiden (pneumonia) selvittely ja hoito
- astman ja keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen hoito
- muita keuhkosairauksia

Keuhkosairauksien poliklinikka

Poliklinikka toimii ajanvarauspoliklinikkana, jonne tullaan lääkärin lähetteellä. Keuhkopoliklinikalla toimii lääkärin ja sairaanhoitajan sekä apuvälinehoitajan vastaanotto.

Keuhkosairauksien osasto 3B

Keuhkosairauksien vuodeosastolla 3 B on 19  sairaansijaa. Tärkeimmät hoidettavat sairausryhmät ovat:

- hengitysvajeen syyn selvittely ja hoito
- keuhkovarjostumien selvittely ja hoito
- keuhkosyövän lääkehoito ja seuranta
- hengitystieinfektioiden (pneumonia) selvittely ja hoito
- astman ja keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen hoito

Keuhkofunktiolaboratorio

Keuhkofunktiolaboratoriossa tehdään keuhkojen toimintakokeita sairaalan yksiköiden potilaille. Ajanvaraus tutkimuksiin tapahtuu osastojen ja poliklinikoiden kautta.

Keuhkofunktiolaboratoriossa tehdään

- diffuusiokapasiteetin mittaus
- spirometriatutkimus
- histamiinialtistus
- uloshengityksen typpioksidimittaus
- altistuskokeet
- pentamidiini-inhalaatio
- impulssioskillometria