Sairaanhoitaja Terhi Raidalle vuoden 2018 hoitotyön teko -palkinto

Julkaistu 8.6.2018 klo 14.25


Tunnustuspalkinnon perusteissa todetaan seuraavaa:

Terhi Raita on kehittänyt osana YAMK-opintojaan kirurgian vuodeosastolle uutta potilas- ja työntekijälähtöistä hoitotyön mallia. Hän otti rohkeasti haasteen vastaan ja on yhteistyössä henkilöstön kanssa kehittänyt hoitotyön mallin, mikä on käyttöön otettu ja osoittautunut toimivaksi. Jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti hän on tehnyt uudistukselle onnistumisen kriteerit, joiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Terhi on halukas jakamaan kokemustaan yksilövastuisen hoitotyönmallin käyttöön otosta myös laajemmin. Sairaanhoitajan työtä Terhi Raita tekee potilaslähtöisesti, tunnollisesti ja joustavasti. Hän omaa myönteisen asenteen kaikkeen toiminnan kehittämiseen.

Vuoden 2017 parhaasta opiskelijaohjauksesta palkittiin lahjakortilla seuraavat yksiköt: Nuorisopsykiatrian yksikkö, syöpäsairauksien poliklinikka sekä synnytys- ja naistentautien yksikkö

Hyvästä opiskelijaohjauksesta haluttiin erikoismaininnalla ja täytekakuilla muistaa myös seuraavia yksiköitä: Kirurgian osasto, teho-osasto ja osasto 5A.

Hoitotyön iltapäivässä perjantaina 1.6.2018  opiskelijat/työntekijät esittelivät opinnäytetöitään, jotka on toteutettu Lapin keskussairaalassa.
 

lshp_hallinto_hoitotyön palkitut ryhmäkuvassa kesäkuu 2018
Ryhmäkuvassa Terhi Raita ja yksiköiden edustajat: Kati Manninen,  Arja Lahdenperä-Jokela, Esa Haahti, Katja Pasma, Terhi Raita, Riitta Kinisjärvi, Piia Nevala, jakajina hallintoylihoitaja Maarit Palomaa ja opetussuunnittelija Sanna Savela (kuvassa reunoilla)