Pysäköintitalon urakka 3 miljoonaa euroa kustannusarviota halvempi

Julkaistu 17.4.2019 klo 16.50


Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus valitsi kokouksessaan keskussairaalan pysäköintitalon urakoitsijaksi YIT Suomi Oy:n.  YIT valikoitui urakoitsijaksi edullisimman kokonaistarjouksen perusteella. YIT tarjoushinta oli 10.8 milj. euroa ja se alittaa pysäköintitalon kustannusarvion, joka oli 14 milj. euroa.
Tarjouksia jätettiin kaksi.

Perusteena halvimman hinnan käyttämiselle oli, että pysäköintitalon arkkitehtisuunnittelun yleissuunnitelmat, tekniset ja toiminnalliset vaatimukset, pohjatutkimukset yms. lähtötiedot sekä tarjoajan soveltuvuusvaatimukset ja sopimusehdot ovat asetettu sen verran korkealle tasolle, että vertailu tarjouksen jättäneiden kesken pystyttiin suorittamaan tarjotuilla hinnoilla.

Pysäköintitalo toteutetaan erillisenä kokonaisvastuu-urakkana muusta laajennushankkeesta.  Pysäköintitalon rakentaminen aloitetaan elokuussa.  Muilta osin Lapin keskussairaalan laajennushanke toteutetaan allianssiurakkana, joka sisältää kuuman sairaalan (leikkaus- ja teho-osasto, välinehuolto, ensihoito), sairaala-apteekin, päivystyspoliklinikan ja päivystysosaston sekä psykiatrisen sairaalan. 

Muutoksia sairaansijojen määrään

Hallitus päätti vähentää sairaansijoja sairaalan naistenklinikan vuodeosastolla toukokuun alusta lukien.  Osastolta vähenee 10 sairaansijaa, jolloin operatiivisen hoidon tulosalueen sairaansijamääräksi jää 109.  Hallitus muutti myös kuluvan vuoden ns. sulkusuunnitelmaa siten, sisätautien osastolla 5A suljetaan 4 sairaansijaa ajalle 6.5.–2.6. ja 9 sairaansijaa ajalle 3.6.–28.7.

Syynä sairaansijamäärän vähentämiseen on osastohoidon tarpeen väheneminen, mikä näkyy molempien tulosalueiden hoitopäivien alenemisessa ja bruttokäyttöasteen laskussa.  Muutos perustuu toiminnan kehittämiseen avohoitopainotteisempaan malliin. Tällaisia toimintamalleja ovat mm. suoraan kotoa leikkaukseen (LEIKO) ja lyhytjälkihoitoinen synnytys (LYSY) . Myös hoidollinen potilashotelli on vähentänyt sairaalaosastoilla hoitopäivien tarvetta.

Henkilöstökertomus vuodelta 2018

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2018 henkilöstökertomuksen.  Vuoden viimeisenä päivänä kuntayhtymän palveluksessa oli 1590 vakituista ja 475 määräaikaista työntekijää. Virkoja ja toimia oli haettavana yhteensä 82, josta vakinaisia virkoja tai toistaiseksi voimassa olevia toimia 58 ja määräaikaisia 24. Kaikkiin haettavana olleisiin tehtäviin oli hakijoita yhteensä 508.  Henkilöstön keski-ikä oli 43,9 vuotta. 

Neljä yleisintä henkilöstön sairauspoissaolojen diagnoosiryhmää ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet (33 %), mielenterveyshäiriöt (19 %), vammat ja muut ulkoiset syyt (11 %) sekä hengityselinsairaudet (10 %). Omalla ilmoituksella tehtyjen sairauspoissaolojen tavallisin syy oli erilaiset ylähengitystieinfektiot.

Vuonna 3028 henkilökunnan koulutuksiin käytettiin 983 984 euroa, mikä on 206 822 euroa enempi kuin vuonna 2017.
 

Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KuntaWebissä.

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998