Potilasturvallisuustyössä ansioituneita

Julkaistu 19.6.2018 klo 8.48


Suomen Potilasturvallisuusyhdistys myöntää vuosittain potilasturvallisuuden ansiomerkkejä potilasturvallisuuden kehittäjille. Lapin sairaanhoitopiirissä ansiomerkit luovutettiin viidelle työntekijälle.

Laatu- ja potilasturvallisuuskoordinaattori  Riitta Pakisjärvi
kehittämisyksikkö

Potilasturvallisuuskoordinaattori Seija Miettunen
kehittämisyksikkö

Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen perustelut ansiomerkin myöntämiselle: 
Ansiomerkin saajat Riitta Pakisjärvi ja Seija Miettunen ovat asiantuntijoita potilasturvallisuuden kehittämisessä ja tehneet vuosien ajan tärkeää työtä potilasturvallisuuden tason parantamiseksi.  Erityisen merkityksellistä on ollut avoin yhteistyö asiantuntijoiden kesken ja hyvien käytäntöjen jakaminen.  He ovat  osoittaneet aktiivisesti varmistavansa potilasturvallisuutta ja kehittävänsä potilasturvallisuutta.  He ovat myös edistäneet avoimuutta ja pitkäjänteisesti kehittäneet potilasturvallisuuskulttuuria työssään, he ovat innokkaita kehittämään uusia toimintatapoja turvallisuuden kehittämiseksi.

Apulaisosastonhoitaja Tiina Järvelä
päivystys, päivystyksen ja ensihoidon tulosalue

Sairaanhoitaja Anne Viinikka
päivystys, päivystyksen ja ensihoidon tulosalue

Kuntayhtymän perustelut ansiomerkin myöntämiselle:
Tiina Järvelä ja Anne Viinikka informoivat hyvin potilasturvallisuusasioista päivystyksen henkilökuntaa ja potilaita potilasturvallisuus asioista.  He edistävät omalla esimerkillään potilasturvallisuutta potilaan hoidossa ja toimeenpanevat/jalkauttavat potilasturvallisuusasiat käytännön tasolle.  Molemmat ansiomerkin saaneet osallistuivat valtakunnallisen lääkehoidon hallinnan päivän toteutukseen.

Proviisori  Päivi Sova
sairaala-apteekki, sairaanhoidollisten tukipalveluiden tulosalue

Kuntayhtymän perustelut ansiomerkin myöntämiselle:
Päivi Sova informoi hyvin potilasturvallisuusasioista apteekin henkilökuntaa potilasturvallisuus asioista. Hän edistää omalla esimerkillään vaaratapahtumien käsittelyä yksikössään, mahdollistaa/haastaa henkilökuntaa miettimään jokaiseen vaaratapahtumailmoitukseen konkreettisen kehitystoimenpiteen.  Hän kannustaa työkavereita tekemään vaaratapahtuma ilmoituksia ja jalkauttaa potilasturvallisuusasiat käytännön tasolle.  Päivi Sova on kiinnostunut edistämään potilasturvallisuutta lääkehoidon osalta mm. riskilääkkeisiin liittyen (case-klexane).

potilasturvallisuustyössä palkitut
Ansioituneet ryhmäkuvassa: Anne Viinikka, Tiina Järvelä, Riitta Pakisjärvi, Seija Miettunen ja Päivi Sova.