Potilaiden ja omaisten osallistuminen hoitoonPotilaalla ja hänen läheisillään on keskeinen rooli potilasturvallisuuden parantamisessa ja teidän toivotaankin aktiivisesti tuovan esille hoitoonne mahdollisesti vaikuttavia asioita tai siinä herääviä kysymyksiä.

Toipumisen kannalta on tärkeää, että potilas osallistuu mahdollisimman paljon hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Henkilökunta kertoo, mitä potilas voi tehdä ja milloin kannattaa pyytää apua. Lisäksi  keskustelu hoitoon liittyvistä asioista myös omaisten ja muiden läheisten kanssa helpottaa tuen vastaanottamista ja  auttaa potilasta monella tavalla.

Potilaalla on oikeus saada kaikki tarvitsemat tiedot ja ohjeet selkeästi ilmaistuna hoitohenkilökunnalta. Mikäli jokin asia on vielä epäselvä sairaalasta kotiin lähdön jälkeen, potilas voi soittaa hoitaneen osaston vastaavalle sairaanhoitajalle saadakseen vastauksen mieltä vaivaaviin asioihin.