Ilmoitus vaaratilanteesta


Potilaalla on oikeus laadukkaaseen, turvalliseen ja asianmukaiseen hoitoon. Potilailla ja heidän omaisillaan on mahdollisuus tehdä vaaratilanneilmoitus, jos he ovat tyytymättömiä hoitoonsa tai hoidosta on aiheutunut haittaa terveydelle. Henkilökunta ohjaa vaaratilanneilmoituksen tekemisen mahdollisuudesta.

Mikäli koette, että omassa tai läheisenne hoidossa / tutkimuksessa on tapahtunut virhe tai vaaratilanne, voitte tehdä ilmoituksen täyttämällä tämän sivun alareunassa Linkit ja liitteet-osiossa olevan vaaratilannelomakkeen.

Vastaavanlaisen paperilomakkeen saatte myös pyydettäessä Lapin keskussairaalan osastoilta, poliklinikoilta ja muista yksiköistä.

Ilmoituksen voitte tehdä joko omalla nimellänne tai nimettömänä.
Jos jätätte yhteystietonne, saatte tiedon asian etenemisestä.
Ilmoitus käsitellään vastuussa olevien ihmisten kanssa.