Potilaskertomusarkisto - Haku


Potilaskertomusarkisto
Julkaistu: 7.3.2019

    Potilaskertomusarkisto säilyttää ja hoitaa Lapin sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon potilasasiakirjoja ja röntgenkuvia säädösten ja määräysten mukaisesti. Potila...

Potilaille ja läheisille > Potilaskertomusarkisto
Potilaan oikeudet potilaskertomukseensa
Sisältösivut | Julkaistu: 22.8.2007

Potilasasiakirjoissa olevat tiedot ovat arkaluonteisia ja salassa pidettäviä. Jokaisella on oikeus saada tieto omasta potilaskertomuksestaan, mikäli hänen hoitonsa ei tiedon antamisesta vaarannu. ......

Potilaille ja läheisille > Potilaskertomusarkisto > Potilaan oikeudet potilaskertomukseensa
Potilastietojen luovutus toisille terveydenhuoltoalan
Sisältösivut | Julkaistu: 22.8.2007

Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tarpeellisia tietoja voidaan antaa toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle potilaan suostumuksella. Tiedot luovutetaan kopioina tai lausuntoina. ......

Potilaille ja läheisille > Potilaskertomusarkisto > Potilastietojen luovutus toisille terveydenhuoltoalan