Potilaan oikeudet potilaskertomukseensa

Potilasasiakirjoissa olevat tiedot ovat arkaluonteisia ja salassa pidettäviä. Jokaisella on oikeus saada tieto omasta potilaskertomuksestaan, mikäli hänen hoitonsa ei tiedon antamisesta vaarannu.

Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava potilaskertomusarkistoon. Potilaalle lähetetään kopiot tarpeellisessa laajuudessa tai hän voi saada kertomuksen nähtäväkseen hoitohenkilökunnan läsnäollessa.Tietojen antamisesta peritään korvaus, jos edellisestä tarkastusoikeuden käytöstä on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Alaikäisen kohdalla tarkastusoikeutta voi käyttää hänen huoltajansa tai muu laillinen edustajansa. Jos hoidostaan päättämään kykenevä alaikäinen kieltää tietojen antamisen huoltajalle tai lailliselle edustajalle, ei tällä myöskään ole tarkastusoikeutta potilasasiakirjoihin.

Lapin sairaanhoitopiirissä on siirrytty vuonna 1968 jatkuvakäyttöiseen potilaskertomukseen, johon on yhdistetty myös tätä ajankohtaa aiemmin syntyneitä potilasasiakirjoja. 

Potilaskertomuksia säilytetään potilaan elinajan lisäksi 12 vuotta kuoleman jälkeen (20 vuotta ennen 1.5.1999 laadittujen asiakirjojen osalta).  Potilasasiakirjojen säilytysajat on määritelty Valtionarkiston päätöksellä 14.4.1989 ja potilasasiakirja-asetuksella (298/2009).

Potilaan omaisten oikeudet potilasasiakirjoihin sisältyviin tietoihin

Potilaan omaiset ovat pääsääntöisesti potilasasiakirjoihin sisältyviin tietoihin nähden sivullisia. Sivullisille voidaan antaa kopioita potilasasiakirjoista vain potilaan kirjallisella luvalla.

Kuolleen henkilön elinaikaista hoitoa koskeviin potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja saadaan antaa perustellusta kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa selvittämistä ja toteuttamista varten (perinnöllinen sairaus, hoitovirhe, testamentin pätevyys).