Lomakkeita

 

Korvaushakemus
koskien hoidon aikana kadonnutta/rikkoutunutta omaisuutta tai aiheutunutta muuta vahinkoa tai kuluerää

Muistutuslomake
Mikäli olette tyytymätön saamaanne hoitoon tai kohteluun, on teillä oikeus tehdä muistutus yksikön terveydenhoidosta vastaavalle johtajalle.

Potilasasiakirjojen tilaus potilaskertomuskeskuksesta

Lokitietojen tarkastusohje_potilaalle/asiakkaalle

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Potilaan / Omaisen vaaratilanneilmoitus

Hoitotahto

Psykiatrinen hoitotahto lomakkeineen

Radiologisten cd-tallenteiden tilaus

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi

- - -

Tietosuojaseloste webropol