Pohjoismaiden investointipankki (NIB) rahoittaa Lapin keskussairaalan laajennusta

Julkaistu 27.6.2019 klo 15.31

 

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat sopineet enimmäismäärässään 69 miljoonan euron lainasta, jolla rahoitetaan Lapin keskussairaalan laajennusta.

Lapin keskussairaalan laajennusinvestointi sisältää pysäköintitalon, kuuman sairaalan ja psykiatrisen sairaalan. Kuumaan sairaalaan sisältyvät muun muassa päivystys, leikkaus- ja anestesiayksikkö, teho-valvontaosasto sekä sairaala-apteekki. Kokonaisinvestoinnin suuruudeksi on arvioitu 138 milj. €. Investointi ajoittuu vuosille 2019 – 2023.

Investointi 138 milj. € rahoitetaan lainarahalla Lapin sairaanhoitopiirin omaan taseeseen. Rahoituksen kilpailutuksen perusteella laajennusinvestoinnin rahoittajiksi valikoituivat Pohjoismaiden investointipankki (NIB), Euroopan investointipankki (EIB) ja Danske Bank.

- Investoinnin myötä Lapin keskussairaalan toimintaa pystytään tehostamaan niin, että tehostamisella katetaan lainanhoitokustannukset, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela.

- NIB:n kuten EIB:nkin myöntämä laina on varsin edullista, toteaa sairaanhoitopiirin talousjohtaja Elisa Kusmin. - Edullinen laina helpottaa tehostamistavoitteiden saavuttamista.

Pohjoismaiden investointipankki (NIB) ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat juuri allekirjoittaneet enimmäismäärältään 69 miljoonan euron puitesopimuksen lainasta. NIB on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor’sin ja Moody’sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/Aaa.

 

Pohjoismaiden investointipankin (NIB) tiedote LKS:n laajennuksen rahoittamisesta

 

Lisätietoja:

Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela  p. 040 5323998
Talousjohtaja  Elisa Kusmin p. 040 7582762