Pohjois-Suomen erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit koolla Kokkolassa

Julkaistu 31.8.2018 klo 9.23

 

Pohjois-Suomen erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit olivat koolla perinteisessä kesäkokouksessa Kokkolassa 29.8.-30.8.2018. Kokoukseen osallistui sairaanhoitopiirien viranhaltijajohto sekä puheenjohtajisto.

Kokouksen teemoja olivat mm. erikoissairaanhoidon työnjakoa koskeva neuvottelu erva-alueella sekä erikoissairaanhoidon kuntayhtymien yhteisen osuuskunnan valmistelun jatkaminen. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin sairaanhoitopiirien omistaman liikelaitoskuntayhtymä NordLabin yhtiöittämisen tarvetta ja aikataulutusta.

Kokouksessa linjattiin yhteinen näkemys erikoissairaanhoidon työnjaon periaatteista erva-alueella. Tavoitteena on huolehtia alueen päivystävien sairaaloiden päivystysvalmiuden säilyttämisestä. Voimassaolevan erikoissairaanhoidon työnjakoasetuksen edellyttämät vaatimukset edellyttävät eräitä muutoksia alueen sairaaloiden nykyisessä toiminnassa ja keskinäisessä työnjaossa. Työnjaosta sovittaessa erikoissairaanhoidon yksittäisiä toimenpiteitä keskitetään sovitusti tiettyihin sairaaloihin, mikä tarkoittaa yksittäisissä tapauksissa sekä potilaiden että tarvittaessa myös henkilöstön vapaaehtoista liikkuvuutta erva-alueella. Lähtökohtana on kuitenkin hoidon saatavuus ja säilyttäminen riittävän laajana kaikissa erva-alueen päivystävissä sairaaloissa.

Kokouksessa päädyttiin jatkamaan erva-alueen erikoissairaanhoidon kuntayhtymien yhteisen osuuskunnan valmistelua. Yhteinen organisaatio voi osaltaan olla tukemassa tarkoituksenmukaisen työnjaon toteutumista erva-alueella. Samalla turvataan sairaaloiden päivystysvalmius ja potilasturvallisuuden toteutuminen. Yhteinen organisaatio nähdään myös mahdollisuutena vahvistaa julkista erikoissairaanhoitoa ja sen kilpailullista asemaa maamme sairaanhoidon järjestämiskentässä.Linjapäätöksen mukaisesti uuden organisaation valmistelua jatketaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin projektitoimiston johdolla siten, että kaikki alueen sairaanhoitopiirit ja erikoisalojen asiantuntijat voivat osallistua valmisteluprosessiin. Kesäkokouksen linjauksen pohjalta asia tuodaan kaikkien sairaanhoitopiirien hallitusten käsiteltäväksi ja päätettäväksi.

Lisätietoja antavat sairaanhoitopiirien johtajat:

Minna Korkiakoski-Västi
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluky. Soite, puh. 044 723 2330

Ilkka Luoma
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, puh. 040 767 1609

Jari Jokela
Lapin sairaanhoitopiiri puh. 040 532 3998

Riitta Luosujärvi
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri puh. 040 504 5725

Maire Ahopelto
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, puh. 044 777 3033