Operatiivisen hoidon tulosalueella vastuuyksiköiden yhdistymisiä 1.1.2016 alkaen

Julkaistu 15.12.2015 klo 12.53

 

LAO ja lyhki yhdistyvät leikkaus- ja anestesiayksiköksi, osastot 4 A ja 4B kirurgiseksi vuodeosasto 4:ksi sekä silmäkirurgia ja silmätautien poliklinikka silmäklinikaksi. Lisäksi korva-, nenä- ja kurkkusairauksien ja suusairauksien poliklinikoille tulee yhteinen vastuuyksiköiden esimies.

Vastuuyksiköiden yhdistymiset ovat osa meneillään olevaa sairaala sote-kuntoon valmistelutyötä. Yksiköiden hallinnollisella ja toiminnallisella yhdistymisillä on tavoitteena yhtenäistää toimintamalleja potilaslähtöisemmiksi ja mahdollistaa henkilöstön osaamisen laajentaminen ja joustavan liikkuvuuden. Samalla tasataan potilaskuormitusta eri yksiköiden välillä. Esimiestehtävät ovat jatkossa päätoimisempia ja esimiesten johtamisosaamista vahvistetaan mm. koulutuksen avulla.


Operatiivisen hoidon tulosalueen tiedote 15.12.2015:

Vastuuyksiköiden yhdistymiset 1.1.2016 alkaen