OYS-erva osuuskunnan perustaminen valtuustoihin kesäkuussa

Julkaistu 23.5.2019 klo 14.30

 

OYS-erva sairaanhoitopiirien hallitukset esittävät sairaanhoitopiirien valtuustoille osuuskunnan perustamista. Tarkoituksena on luoda tehokas palveluntuottajamalli, jolla mahdollistetaan paras mahdollinen hoito Pohjois-Suomen asukkaille pohjoissuomalaisin resurssein.

Osuuskunnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen Oys-erva:n sairaanhoitopiireille valikoituja ja erikseen sovittavia erikoissairaanhoidon palveluita, sekä varmistaa osaajien pysyminen Pohjois-Suomessa. Lisäksi pyritään vahvistamaan Oys-erva -yhteistyötä ja hoitamaan alueen potilaat ensisijaisesti oman osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan voimin. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään erikoislääkäriosaamisen jakamiseen sairaanhoitopiirien kesken.

Ajatuksena on, että OYS-erva osuuskunnalta voidaan hankkia sellaiset erikoissairaanhoidon palvelut, joita alueen sairaanhoitopiirit eivät pysty tuottamaan itse (osaamisen jakaminen). Samalla turvataan päivystyksen valmius. Mikäli osuuskunta ei kykene tuottamaan kyseisiä palveluja kilpailukykyisesti, sairaanhoitopiirit voivat hankkia palvelut markkinoilta.

Osuuskunnan alle syntyy tytäryhtiöitä

Osuuskunnan palvelukseen tulevat henkilöt solmivat työsopimuksen. Työsopimus solmitaan osuuskunnan tytäryhtiöiden kanssa. Osuuskunnan emon tehtävänä on jakaa resursseja ja tuottaa yhtiöille hallinnollisia tukipalveluja, kuten laskutusta. Osuuskunta tukeutuu hallinnollisissa tukipalveluissa pääasiallisesti PPSHP:n tai sen sidosyksikköjen tuottamiin hallintopalveluihin. Tytäryhti öt maksavat henkilöstön palkat ja korvausta osuuskunnalle tämän toimittamista palveluista. Osuuskunnan ei ole tarkoitus tuottaa voittoa omistajilleen.

Osuuskunnan tehtävät ovat ainoastaan osuuskunnan jäsenyhteisöjen työntekijöiden haettavissa. Osa-aikaisena osuuskunnassa työskentelevän henkilön tulee tehdä vähintään 80 % työajastaan omaan jäsenyhteisöönsä. Osuuskunta ei siis kilpaile OYS-erva sairaanhoitopiirien työvoimasta vaan tarjoaa lisäansaintamahdollisuuksia henkilöstölle. Henkilöstö ei voi työskennellä samanaikaisesti kilpailevan yrityksen tai yhteisön palveluksessa.

Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään erikoislääkäriosaamisen jakamiseen sairaanhoitopiirien kesken.

Hoidosta vastaa se sairaanhoitopiiri, jonka sairaalassa potilas hoidetaan

Potilaan hoidosta vastaa aina se sairaanhoitopiiri, jonka sairaalassa potilas hoidetaan. Toisin sanoen potilastietojen kirjaaminen, potilasvakuuttaminen, asiakaslaskutus, toimitilat, laitteet ja tarvikkeet, välinehuolto, sairaala-apteekki ja kuvantaminen ovat potilaan kyseisen sairaanhoitopiirin vastuulla.

Osuuskunnalla on viranhaltijoista koostuva hallitus (8) sekä, poliittisista päätöksentekijöistä koostuva hallintoneuvosto (16) ja toimitusjohtaja.

Taustaa

OYS-erva sairaaloiden luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto päättivät käynnistää helmikuussa 2018 yhteistyöhön tähtäävän selvityksen. Taustalla olivat muutokset erikoissairaanhoidon toimintaympäristössä ja lainsäädännössä (mm. keskittämisasetuksessa). Osuuskuntavalmistelun ohjausryhmässä ja OYS-erva sairaanhoitopiirien hallituksissa on linjattu, että sairaanhoitopiirien hallitukset käsittelevät asiaa toukokuussa 2019 ja tekevät esityksen kesäkuussa 2019 pidettäville valtuustoille.

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus hyväksyi kokouksessaan 22.5.2019 OYS erva-osuuskunnan perustamisasiakirjat ja esittää valtuustolle osuuskunnan perustamista.

Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KuntaWebissä.

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998