Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuolto siirtyy Lapin sairaanhoitopiirin vastuulle 1.10.2017

Julkaistu 16.8.2017 klo 9.34


Tiedote 15.8.2017 Enontekiön kunta, Muonion kunta, Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä, Lapin sairaanhoitopiiri


Muonion ja Enontekiön kunnat sekä Lapin sairaanhoitopiiri ovat päättäneet, että perusterveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy sairaanhoitopiirille 2017 aikana. Toiminta siirtyy nykyiseltä Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymältä Lapin sairaanhoitopiirille 1.10.2017 ja tämän jälkeen Muonion-Enontekiön kuntayhtymä puretaan. Sosiaalipalveluissa ei tapahdu muutosta vaan kunnat järjestävät ne edelleen itse. Sairaanhoitopiiri hankkii laboratoriopalvelut Nordlab-liikelaitokselta ja siltä osin valmistellaan henkilöstön siirtymistä suoraan Nordlabille.

Asiakkaiden kannalta siirtovaiheeseen ei liity suuria muutoksia palveluihin. Palvelupisteet ja palvelutaso säilyvät ennallaan vähintään vuoden 2018 loppuun ja muutokset tehdään maakunnan valmistelun yhteisten linjausten mukaisesti. Mahdollisista yhteystietojen muuttumisista tiedotetaan lähempänä yhdistymistä.

Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteella vanhoina työntekijöinä sairaanhoitopiiriin. Perusterveydenhuollosta tulee sairaanhoitopiiriin oma tulosalueensa, jossa tässä vaiheessa on vain Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto. Sairaanhoitopiirillä on valmius ottaa hoidettavakseen muidenkin jäsenkuntien palveluita.

Päätöksenteko siirtyy sairaanhoitopiirin toimielimille. Käytännön esimiestyö säilyy kuntien alueella. Päätöksenteon etääntymistä kompensoimaan perustetaan terveydenhuollon neuvottelukunta, jota kautta alueen asukkaiden näkökulma saadaan päätöksentekoon. Neuvottelukunta seuraa palvelujen toteutumista ja osallistuu toiminnan ja talouden suunnitteluun ja voi tehdä aloitteita kunnille ja sairaanhoitopiirille.

Yhdistymisellä tavoitellaan toiminnallista ja taloudellista hyötyä. Sairaanhoitopiiri on sitoutunut siihen, että kustannustaso säilyy ennallaan vähintään vuoden 2018 ajan. Toiminnallinen kehittäminen yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa käynnistyy sen jälkeen, kun hallinnollinen yhdistyminen on saatu tehtyä. Kehittämisen kohteita ovat muun muassa etä- ja digipalvelut sekä saamenkieliset palvelut.

Muonion ja Enontekiön siirtymistä sairaanhoitopiirille on nimitetty myös Tunturien sote-pilotiksi. Yhdistymisen kokemuksia hyödynnetään Lapin alueuudistuksen toteuttamisessa.
 

Hyvää sadonkorjuuaikaa!

Lisätietoja:

vt. kuntayhtymän johtaja
Sinikka Yliniemi
sinikka.yliniemi@muonio.fi 
puh. 040 7142838

projektinjohtaja Miia Palo
Lapin sairaanhoitopiiri
miia.palo@lshp.fi
puh. 040 6532 728

sadonkorjuu - hilla