Maailmanlaajuinen STOP Painehaavoille-päivä torstaina 19.11.2015

Julkaistu 16.11.2015 klo 7.00


Jo neljännen kerran järjestettävän maailmanlaajuisen STOP-Painehaavoille-päivän tarkoituksena on
- herättää laajaa huomiota painehaavojen esiintymisestä ja ennaltaehkäisyn tärkeydestä sekä
- tukea näyttöön perustuvaa painehaavojen ehkäisyä ja hoitoa.

Toivottavaa on, että Lapin keskussairaalassa kaikki potilaita hoitavat yksiköt osallistuisivat tutkimukseen, jossa kartoitetaan minkä verran omassa työyksikössä esiintyy painehaavoja, niiden luokitusta ja sitä miten haavojen syntyä voidaan ennaltaehkäistä.
 

STOP-painehaavoille

STOP-painehaavoille 20.11.2014


Painehaava

on paikallinen ihon ja/tai sen alla olevan kudoksen vaurio. Se sijaitsee tavallisesti luisen ulokkeen kohdalla, ja sen aiheuttaja on paine tai paine ja venytys yhdessä.

 • Painehaava (makuuhaava) sijaitsee usein luisilla alueilla.
 • Painehaava voi tulla kenelle tahansa.
 • Painehaavat aiheuttavat kipua, ovat kalliita hoitaa ja ovat suurimmaksi osaksi ehkäistävissä.
 • Onko sinulla tai omaisellasi painehaava?
 • Mitä voit tehdä sen ehkäisemiseksi?
  > asennon vaihtaminen
  > ihon kunnosta huolehtiminen
  > monipuolisen ravinnon nauttiminen


Akuuttiin sairastumiseen tai liikkumisen rajoittuneisuuden liittyvät ongelmat
Painehaavat ovat muun muassa akuuttiin sairastumiseen tai liikkumisen rajoittuneisuuteen liittyviä ongelmia, jotka ovat pääosin ehkäistävissä.

Suomessa arvioidaan esiintyvän 55 000–80 000 potilaalla painehaavoja vuosittain, joiden aiheuttamat suorat kustannukset ovat noin 420 miljoonaa euroa eli noin 2-3 % Suomen terveydenhuoltomenoista.

Suurten kustannusten lisäksi painehaavat ovat kivuliaita, lisäävät potilaiden infektioalttiutta ja kuolemanvaraa eli vaarantavat potilasturvallisuutta ja huonontavat potilaan elämänlaatua.

Painehaavan ehkäisy
Painehaavan ehkäisyn keskeisiin osa-alueisiin kuuluvat riskinarviointi yksikköön sopivalla mittarilla (esim. Braden), riskin mukaisen makuualustan ja istuintyynyn valinta, asentohoito, ihon kunnon arviointi ja hoito, riittävä ja monipuolinen ravitsemus sekä kaikkien näiden osa-alueiden kirjaaminen hoitokertomukseen. Painehaavojen ehkäisyllä pystytään vähentämään merkittävästi sekä terveydenhuollon menoja että painehaavasta johtuvia kärsimyksiä.

Kansainvälinen Painehaavojen ehkäisy- ja hoitosuositus. ”Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. NPUAP/EPUAP/PPPIA 2014.” www.epuap.org

Lisätietoa kansainvälisestä haavanhoito-päivästä: www.shhy.fi


Jos sinulla on kysyttää haavanhoidosta tai painehaavoista, ota rohkeasti yhteyttä keskussairaalaan haavanhoitajiin.
 

Raili Oikkonen-Heikkuri
sairaanhoitaja / haavahoitaja
LKS / osasto 4A
Suomen haavanhoitohallituksen jäsen