Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokouksessa 27.4.2016

Julkaistu 28.4.2016 klo 8.11


Erikoissairaanhoidon jäsenkuntalaskutus viimevuotista pienempi

Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan 27.4.2016 muun muassa osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2016. Erikoissairaanhoidon jäsenkuntalaskutus avohoidosta ja vuodeosastohoidosta ilman ensihoitoa oli yhteensä 37,7 miljoonaa euroa. Se on 0,6 miljoonaa euroa (1,7 %) vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2015.

Pienistä väestöpohjista johtuen eri kuntien välillä on toteutumissa merkittäviä eroja. Kuitenkin esimerkiksi Rovaniemen kaupungin erikoissairaanhoidon laskutus oli kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta 20,5 miljoonaa euroa, mikä oli 0,3 miljoonaa euroa (1,6 %) viimevuotista vähemmän.


Sairaanhoitopiiri valmistelee uuden tuottavuusohjelman ja toimenpideohjelman

Yhtymähallitus hyväksyi myös toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet.  Vuosille 2017–2021 laaditaan uusi tuottavuusohjelma, jonka keskeinen sisältö ja tavoitteet linjataan talousarvion valmistelun yhteydessä. Tuottavuusohjelman konkretisoimiseksi valmistellaan yksityiskohtaisempi toimenpideohjelma vuosille 2017–2018 sekä niiden jälkeisinä vuosina tuottavuusohjelman toteuttamiseksi talousarvioissa.

Tuottavuusohjelmaan kirjataan strategisien linjauksien mukaiset tavoitteet tuottavuuden kasvattamiseksi sekä tehokkuuden ja kustannusvaikuttavuuden lisäämiseksi. Toimenpideohjelmaan kirjataan konkreettiset toimenpiteet kullekin talousarviovuodelle tavoitteiden saavuttamiseksi ja talousarvion toteutumisen varmistamiseksi.

Talousarviopohjassa vuodelle 2017 nykyistä vastaavan oman toiminnan kulujen kasvuksi on arvioitu 0,5 %. Tämän lisäksi läpilaskutettavien ostopalvelukulujen kasvuksi on arvioitu 6,2 %.  Läpilaskutettavien ostopalveluiden eli mm. yliopistosairaalasta ostettavan erityisen vaativan hoidon osuus talousarviomenoista on kasvanut merkittävästi viime vuonna ja kasvu on jatkunut samanlaisena vuoden 2016 alkupuolella.

Sairaanhoitopiirillä ei juurikaan ole mahdollisuuksia vaikuttaa kustannusten kehittymiseen ja valinnan vapauden käytön laajentuessa kyseinen kustannuserä arvioidaan kasvavan yhä enemmän.


Yhtymähallituksen kaikki päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.
 

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
040 532 3998