Lapin sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessa 23.3.2016

Julkaistu 23.3.2016 klo 16.03Lapin keskussairaalan laajennushankkeen toiminnan muutoksen suunnitteluprojektin väliraportti

Yhtymähallitus sai tiedoksi Lapin keskussairaalan uusien tilojen ja tilaratkaisujen toiminnan muutoksen suunnitteluprojektin väliraportin.

Projektin tarkoituksena on, että sairaalan laajennushankkeessa huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutos, perus- ja erikoistason palveluiden integraatio sekä niistä johtuvat sairaalan toiminnan muutos- ja kehittämistarpeet. Rakentamisen tulee tukea sairaalan ja alueen muiden sote-palvelujen asiakaslähtöistä, tehokasta, turvallista ja laadukasta toimintaa ja huomioida myös tulevaisuuden muutostarpeet. Rakennushankkeen tulee myös sopeutua kuntien ja tulevan sote-alueen rahoitusmahdollisuuksiin.

Projektin tehtävänä on

1) osallistua alueen yhteisen sote-toimintakonseptin valmisteluun; miten tulevaisuuden sote-palvelut ja niiden tuottamiseen tarvittavat tilaratkaisut toteutetaan vastaamaan alueen asukkaiden tarpeita;

2) koordinoida konseptisuunnitelmaan perustuvaa toiminnan suunnittelua Lapin keskussairaalassa ja sen ympäristössä;

3) vastata siitä, että tilasuunnittelu perustuu asiakastarpeisiin ja toimintakonsepteihin. Työn kohteena on ensisijaisesti Lapin keskussairaalan alueen toiminta- ja tilasuunnittelun kokonaisuus.

Eri palvelukokonaisuuksien osalta aikataulut limittyvät ja aikataulu myös tarkentuu kevään 2016 aikana. Osa-alueet, niiden tavoitteet ja aikataulu:

- I 31.5.2016 mennessä toimintakonseptin määrittelytyö
- II 31.12.2016 mennessä tilatarveselvityksen päivittäminen ja
- III vuonna 2017 sairaalan rakennushankkeen suunnitteluvaiheen käyttäjäosallisuuden koordinointi.
- IV Apteekin osalta voidaan edetä tarveselvitykseen ja suunnitteluun jo aiemmin

Projektin työskentelyä ohjaavat maakuntauudistuksen etenemisen linjaukset, alueellinen sotevalmistelu, hallituksen kärkihankkeissa kuvatut strategiset tavoitteet sekä LSHP:n strategiset valinnat. Projekti toimii yhteistyössä alueen muiden sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisprojektien ja alueen valmistelutyön kanssa.

Kevään 2016 työskentely

Keväällä 2016 projekti osallistuu alueen sote-toimintakonseptin määrittelyyn Lapin liiton Sote-savotta-hankkeen asiakasprosessityön ja tuotantoalueen valmistelun kumppanina. Huhtikuussa lausunnolle mahdollisesti tuleva itsehallintoalueita koskeva lakiesitys linjaa osaltaan työskentelyä edelleen.

Vuoropuhelu sekä sairaalan sisällä että kumppaneiden kanssa jatkuu ja tiivistyy. Kuuman sairaalan, kuvantamisen, välinehuollon ja apteekin osalta käynnistetään toiminnan ja tilojen suunnittelua ns. master plan-tasolla yhteistyössä arkkitehtitoimiston kanssa.

Rovaniemellä sijaitsevien sairaansijojen konseptointi tehdään yhteistyössä sairaanhoitopiirin, Rovaniemen kaupungin ja Lapin liiton sote-valmistelun kanssa. Kuntakierros on suunniteltu aloitettavaksi niin ikään yhteistyössä Sote-savotan kanssa.

31.5.2016 mennessä on tarkoitus esittää ensimmäinen versio tulevaisuuden sairaalan toimintamallista päätöksentekoon hyväksyttäväksi. Todennäköisesti työskentelyä joudutaan jatkamaan syksyllä 2016 etenkin niiden palveluiden osalta, joihin sote-uudistuksen toimeenpano voi merkittävästi vaikuttaa. Näitä ovat esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuus.

Liite: LKS:n laajennushankkeen toiminnan muutoksen suunnitteluprojektin väliraportti 1/2016


Vuoden 2015 tilinpäätös ylijäämäinen

Lapin sairaanhoitopiirin vuoden 2015 tulos on 5,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen, vaikka jäsenkunnille palautettiin 6,7 miljoonaa euroa omakustannushintaa korkeammaksi muodostuneen jäsenkuntalaskutuksen oikaisuna, jotta ylijäämää ei kertyisi.

Mikäli yhtymävaltuusto hyväksyy yhtymähallituksen esityksen tilinpäätöksen tuloksesta tehtävästä 4,7 miljoonan euron investointivarauksesta ILKK:n kiinteistön ostoon, tilikauden ylijäämä tilinpäätössiirtojen jälkeen on 0,7 miljoonaa euroa ja taseessa on ylijäämää 2,5 miljoona euroa.

Sairaanhoitopiirin toimintakulut olivat 176,4 miljoonaa euroa ja kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 3,2 %. Toimintatuotot olivat 190,5 miljoonaa euroa ja niiden kasvu 4,7 %. Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien maksamat erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 1230 euroa /asukas (ei sisällä ensihoitoa). Niiden kasvu oli 16 €/as eli 1,2 %. Kasvua voidaan pitää kuntien talouden kehitykseen verrattuna kohtuullisena.

Liite: Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2015
 

Yhtymähallituksen kaikki päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.
 

Lisätietoja
Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
040  532 3998