Lapin sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessa 16.12.2015

Julkaistu 18.12.2015 klo 8.44


Asiakasmaksut vuodelle 2016
Hallitus päätti yksimielisesti korottaa asiakasmaksuja yhdeksällä (9) prosentilla 1.1.2016 lukien. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ja eräitä tulorajoja on tarkistettu marraskuussa 2015 annetulla valtioneuvoston asetuksella ja sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksella eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Edellinen tarkistus on tehty vuoden 2015 alusta. Lapin keskussairaalassa on myös määritelty asiakasmaksut koskien synnytysosaston perhehuonetta ja potilashotellin palveluita.

Asiakasmaksut (€) 1.1.2016 lukien

Palvelu Nykyinen maksu/
tulorajat
Uusi maksu / tulosrajat 1.1.2016
Sairaalan poliklinikkamaksu 32,10 35,00
Päiväkirurginen toimenpide 105,50 115,00
Polikliininen käynti, ei lääkärin vastaanottoa 16,40 17,90
Sarjassa annettava hoito 8,80 9,60
Lyhytaikainen laitoshoito    
- Psykiatrian hoitopäivämaksu 17,60 19,20
- Hoitopäivämaksu 38,10 41,50
- Hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 17,60 19,20
Päivä- ja yöhoidon maksu 17,60 19,20
Kuntoutushoidon maksu 13,20 14,40
Lääkärintodistus 39,60 43,20
Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten 47,70 52,00
Käyttämättä tai peruuttamatta jätetystä palvelusta
perittävä maksu
39,60 43,20
Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa 105,00 107,00
Maksukatto 679,00 691,00
***************    
Synnytysosaston perhehuone (49,50 +28,57+26,40) 93,07 96,47
Potilashotelli    
- Hoitoon tulevat potilaat (2-vuotiaat ilmaiseksi) 43,05 46,90
- Jos yöpyy useamman kuin yhden yön 36,75 40,10
- Perheen jäsenet, omaiset 48,30 52,70
- Perhehuone 85,05 92,70
- 1–4 tunnin lepohuone 19,95 21,80
Ensihoidon omavastuu 16,00 25,00


Yhteispäivystyksen tilannekatsaus
Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi yhteispäivystyksen tilanteen ja tehdyt ratkaisut päivystävien lääkäreiden työn kuormituksen vähentämiseksi. Jatkossa seurataan tiiviisti vuodenvaihteen yöpäivystyksen muutosten vaikutuksia päivystyksen lääkäreiden ja muun henkilökunnan työtaakkaan. Lisäksi valmistellaan vaihtoehtoisia ratkaisuja tilanteen helpottamiseksi, mikäli yöaikainen työpaine lisääntyy vuodenvaihteen muutoksista johtuen. Tilannetta seurataan ja hallitukselle annetaan tilanneselvitys sekä mahdollisesti tarvittavat ratkaisut maaliskuun kokoukseen päätettäviksi.

Nykyisin päivystävät lääkärit kokevat työpaineen liian suureksi. Erityisenä ongelmana koetaan se, että yöaikaan tulee hoidettavaksi potilaita, jotka eivät sairauden tai vamman luonteeltaan ole oman erikoistumisalan mukaisia. Näitä potilaita varten haluttaisiin saada yleislääkäri kolmanneksi yöpäivystäjäksi. Myös konsultaatiopuheluiden runsaus koetaan raskaana.

Vuodenvaihteessa on yhteispäivystykseen siirtymässä Kemijärven, Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen, Kittilän, Muonion, Enontekiön, Kolarin ja Pellon terveyskeskusten yöpäivystykset. Kuntalaisten hoidontarpeen arvio toteutetaan Rovaniemeä, Kemijärveä, Sallaa, Savukoskea ja Pelkosenniemeä lukuun ottamatta omissa tai iltaisin päivystävissä terveyskeskuksissa. Terveyskeskusten sairaanhoitajat konsultoivat yöaikaan Inarin päivystäviä terveyskeskuslääkäreitä. Samoin toimii ensihoito tarvitessaan lääkärin kannanoton kohteessa hoidetun potilaan kuljettamatta jättämisestä. Muutoksella vähennetään erityisesti lääkäreille kohdistuvia yöaikaisia konsultaatiopuheluita niin, että päivystävät lääkärit voivat keskittyä työhönsä paremmin potilaidensa hoidon keskeytymättä.

Päivystyksen voimavaroja ei voida mitoittaa suurimpien tarpeiden mukaisesti. Työvoimaa on kuitenkin kohdennettu mahdollisuuksien mukaan tarvetta huomioivaksi. Akuuttilääkäreiden työaikaa on sijoitettu myös iltoihin niin, että tuki sairaalapäivystäjille jakautuisi mahdollisimman hyvin. Attendon sopimukseen kuuluu velvoite hoitaa kaikki ennen klo 22 ilmoittautuneet yleislääkärin potilaat, joten niitä ei sairaalapäivystäjälle siirry.

Työvuorojen järjestely uudella tavalla on mahdollista. Medisiiniset ja anestesian etupäivystäjät tekevät viikonloppuisin 12 tunnin päivystysvuoroja. Operatiiviset päivystäjät päivystävät kahdessa ringissä vuorokauden vuoroissa.

Koska erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien tarve väestön ikääntyessä tulee trendinsä mukaisesti edelleen kasvamaan, tulee jossain vaiheessa tarve lisätä yksi päivystävä lääkäri koko yöksi päivystykseen. Tarve saattaa syntyä osana sote-alueen rakentamista tai sitä aiemmin. Yöpäivystys keskussairaalassa on myös yleislääkäreille ammatillisen kehittymisen ja taitojen ylläpidon kannalta kiinnostava tehtävä. Muutama lääkäri sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskuksista on ilmaissut halunsa osallistua yöpäivystykseen jos sellainen tilanne mahdollistuu.

Päivystyksen kokonaisuus otetaan vuoden 2016 aikana haltuun niin, että yleislääkäriä tarvitsevat potilaat tulevat pääsääntöisesti hoidettua päiväaikaan ja sairaalan yöpäivystyksessä hoidetaan vain sairaalapäivystystä tarvitsevia potilaita. Vuoden 2016 aikana on tarkoituksenmukaista valmistella yleislääkäreiden päivystysvastaanoton toteuttaminen omien organisaatioiden lääkäreiden toimesta.

Uudet virat vuonna 2016
Hallitus päätti perustaa 1.1.2016 alkaen talous- ja toimintasuunnitelmaan 2016 sisältyvät uudet virat. Päivystykseen tulee neljä akuuttilääketieteen erikoislääkärin virkaa ja neljä yleislääketieteen erikoislääkärin virkaa sekä yksi yleislääketieteen erikoituva lääkärin virka.

Virat perustetaan toistaiseksi ilman palkkausmäärärahaa, koska päivystys hoidetaan ostopalveluna vuonna 2016. Ostopalvelumäärärahat riittävät perustettavien virkojen palkkoihin sivukuluineen.

Yhtymähallituksen kaikki päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.

Lisätietoja
Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
040 532 3998