Lapin sairaanhoitopiiri edelläkävijä tietojohtamisessa ja tiedolla johtamisessa

Julkaistu 11.1.2019 klo 9.23


Lapin sairaanhoitopiirin kehittämisyksikön Tieto-tiimi on tehnyt vuodesta 2013 lähtien kehittämistyötä ja konkreettisia toimenpiteitä päivittäisestä toiminnasta muodostuvan datan jalostamiseksi.  Datasta tuotetaan tietoa, jota hyödynnetään muun muassa suunnittelussa, päätöksenteossa ja johtamisessa, puhutaan niin sanotusta tietojohtamisesta.  Lapin sairaanhoitopiiristä on muodostumassa yksi maamme johtavista tietojohtamisen asiantuntija- ja toteuttajaorganisaatioista.

Pohjatyö tietojohtamisessa tehtiin vuonna 2014 alkaneessa ja neljä vuotta kestäneessä kokonaisraportoinnin suunnittelu ja käyttöönotto-projektissa (KURSuT).  Projektin tehtävänä oli teknisen toimintaympäristön, raportoinnin uusien työkalujen ja menetelmien kehittäminen sekä niiden käyttöönotto.  Projektissa suunniteltiin ja toteutettiin kokonaan uusi raportointijärjestelmä toiminnan suunnitteluun, ennakointiin, seurantaan ja raportointiin.

Kokonaisratkaisu koostuu DW-tietovarastosta, raportointisovelluksista ja tietoportaalista (Kaira), rajapinnoista sekä integraatioista, muutoksenhallinnasta, toimintamalleista että tiedolla johtamisesta.  Projektin tulokset LappiDW-tietovarasto ja käyttöönotettu tietoportaali, raportoinnin ja tiedolla johtamisen työvälineet, liittymät, jne. ovat laajennettavissa ja käyttöönotettavissa laajemmalti ja useamman organisaation käyttöön. 

Tietovarastosta sertifioitu ISO13485:2016-laatujärjestelmä

Lapin sairaanhoitopiirin käytännön sairaalatyössä osaamisen taso ja määrä raportoinnissa sekä tietojohtamisesta on noussut merkittävälle tasolla. Sen lisäksi, että Lapin keskussairaalassa projektin tuotoksia hyödynnetään jo päivittäisessä työssä, suunnitellaan muun muassa uusia lääkintälaitesovelluksia, joissa hyödynnetään tuotettua tietovarastoa.  Näin tietovarasto toimii lääkinnällisen laitteen lisälaitteena, sillä tietovarastoon tallennetaan potilastietojärjestelmien dataa, jota käsitellään ja välitetään sitä hyödyntäviin lääkintälaitteisiin. Jotta tietovarastoa voidaan käyttää lääkintälaitteen lisälaitteena, tulee sen täyttää EU-lääkintälaiteasetuksen laitteille asetetut kriteeri- ja laatustandardit.

Loppuvuodesta 2018 LappiDW-tietovarastolle myönnettiin  laatujärjestelmäsertifikaatti.  Lapin sairaanhoitopiiri on saanut toisena eurooppalaisena sairaalana sertifioitua ISO13485:2016-standardin mukaisen laatujärjestelmän. Sertifioinnin piiriin kuuluva tietovarasto on Euroopan ensimmäinen standardin mukainen ja EU-asetuksen vaatimukset täyttävä Tietovarasto (DW), joka voidaan CE-merkitä ja rekisteröidä lääkintälaitteeksi.

lshp_hallinto_kehittäminen_DW-data_Serti_fi lshp_hallinto_kehittäminen_DW-data_IoNet


Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen laajenee

Syksyllä 2018 käynnistyi LapTI-tietojohtamisen jatkohanke, joka kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Sen toteuttamistavoitteena on nykyisen tietovaraston kartuttaminen ja tietopohjan laajentaminen sairaanhoitopiirin alueen kuntiin, niiden sote-, talous- ja henkilöstötietoihin sekä laajentamisen edellyttämät tietotekniset toimenpiteet.

Sairaanhoitopiirin laaja tieto-osaaminen ja raportointihankkeessa syntyneet merkittävät tulokset on huomioitu myös kansallisella tasolla.  Sairaanhoitopiiri on vahvasti mukana valtakunnallisissa maakunta ja sote-uudistukseen liittyvien järjestäjän tietomallien ja -johtamisen suunnittelussa ja valmistelussa.  Lapin maakunta ja sote-uudistuksen valmistelussa on jo tehty päätös siitä, että sairaanhoitopiirissä toteutettu tietojohtamisen ratkaisu tulee myös tulevan maakunnan kokonaisratkaisuksi. Sairaanhoitopiiri on nimetty maakunta- ja sote-uudistuksen tietojohtamisen vastuuvalmistelijaorganisaatioksi, jonka tehtävänä on myös toteuttaa tulevan maakunnan tietojohtamisen kokonaisuus.

Tällä hetkellä tieto on hajallaan eri organisaatioiden tietojärjestelmissä, maakunta ja kunnat tarvitsevat tulevaisuudessa tietoa paitsi omasta toiminnastaan, niin myös muiden toiminnasta. Keskeisenä tavoitteena maakunta- ja sote-uudistuksen tietojohtamisessa on, että julkisyhteisötieto on yhdessä paikassa ja tiedoista voidaan muodostaa saumattomasti erilaista tietoa kulloiseenkin tarpeeseen.

Lisätietoja:

Janne Okkonen
Projektipäällikkö | Vastuuvalmistelija
Tietojohtaminen
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Lapin maakuntauudistuksen valmistelu
PL 8041, 96101 Rovaniemi
Käynti: Porokatu 39 C, Rovaniemi