Lapin päihdeklinikan toiminta loppuu 31.5.2020

Julkaistu 26.2.2020 klo 15.40


Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 26.2.2020, että Lapin päihdeklinikan toiminta lopetetaan 31.5.2020 ja laitoskuntoutus siirtyy kokonaisuudessaan Lapin päihdeklinikalta jäsenkuntien toteuttamisvastuulle. 

Kunnat ratkaisevat jatkossa asiakkaan tarpeenmukaisen laitoskuntoutuksen toteuttamistavan. Päihdepalvelujen laitoshoidon osalta Lapin sairaanhoitopiirin vastuulle jää jatkossakin päihdepsykiatrinenhoito mm. päihteiden käytöstä johtuvan psykoosin hoito. Päihdepalveluiden avohoito ja -kuntoutus (A-klinikka ja korvaushoito) jatkavat entiseen tapaan.

Lapin päihdeklinikan toimintaselvityksessä todetaan, että Lapin päihdeklinikan asiakasmäärät ovat vähentyneet merkittävästi, minkä vuoksi toiminnan kustannukset ovat kasvaneet erikoisairaan-hoidon toteuttamana huomattavasti korkeammiksi kuin yksittäisillä palveluntarjoajilla.  Lapin kunnissa tilataan palvelua yhä enemmän muista päihdekuntoutuksen yksiköistä kuin Lapin päihdeklinikalta. Osassa kuntia päihdeklinikan käyttö on ollut vähäistä. 

Päihdehoidon ja kuntoutuksen palveluntarve ja erilaiset hoito- ja kuntoutusmenetelmät ovat vuosien varrella kehittyneet paljon. Nykyisin katkaisuhoidot hoidetaan terveyskeskuksissa. Alkoholiriippuvuuden lisäksi on tullut useita muita riippuvuuksia mm. erilaiset huumausaineet ja toiminnalliset riippuvuudet, kuten peliriippuvuus. Lisäksi päihdekuntoutuksen tarjonta on monipuolistunut niin, että kuntoutujalle voidaan valita useammasta palvelun tuottajasta sopivin.

Päihdeklinikan toimintaselvityksen laatimisen yhteydessä kuultiin omistajakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen edustajia, päihdeklinikan henkilökuntaa ja asiakkaita. Lisäksi jatkovalmistelussa selvitettiin miten kunnat järjestävät laitospäihdekuntoutuksen lakkauttamisen jälkeen. Toiminnan lopettamisen yhteydessä mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosalueella lakkautetaan 10 vakanssia, mutta vakituisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden työsuhdetta ei irtisanota.

Suomessa päihdekuntoutuksen järjestämisvastuu on kuntien vastuulla. Terveydenhuoltolain mukaan kuntien on järjestettävä alueensa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen päihdetyö, jonka tarkoituksena on vähentää päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Suomessa päihdepalvelut kuuluvat yleisesti sosiaalipalvelujen piiriin, mutta Lapissa terveydenhuollolla on ollut suuri rooli päihdepalveluiden toteuttamisessa.

Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus käsitteli asiaa jo tammikuussa, mutta palautti sen jatkovalmistelua varten.
 

Lisätietoja:

Vs. tulosaluejohtaja Johanna Erholtz p. 040 730 3364
Vastaava ylilääkäri Antti Alaräisänen p. 040 653 8705

Lapin päihdeklinikka Muurolassa