Lapin keskussairaalassa hyödynnetään mobiilikirjaamista

Julkaistu 1.10.2018 klo 11.03

 

– tiedot tallentuvat potilastietojärjestelmään reaaliaikaisesti

Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikka on ottanut uuden mobiilisovelluksen käyttöönsä. Sovelluksen avulla hoitajat pystyvät kirjaamaan potilaan tietoja potilastietojärjestelmään mobiilisti ja reaaliaikaisesti.

Lapin keskussairaala on ainoa Esko-potilastietojärjestelmää käyttävä sairaala, joka hyödyntää jo muualla Suomessa käytössä olevaa mobiiliratkaisua. Kyseinen mobiiliratkaisu on oululaisen terveysteknologiayrityksen Medanetsin kehittämä sovellus, jonka avulla Suomessa tehdään yli miljoona kuukausittaista hoitotyön mobiilikirjausta.

Syyskuun alussa Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikalla toteutetut mobiilikäyttöönotot vastaanotettiin innokkaasti. ”Sovelluksen käyttöönotto on lähtenyt lupaavasti käyntiin. Nyt saamme vitaaliarvot tallennettua Eskoon luotettavammin ja useammin,” kertoo päivystyspoliklinikan osastonhoitaja Outi Tikkanen.

Ennen uuden sovelluksen käyttöönottoa Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikan hoitajat poistuivat potilashuoneesta kansliaan kirjatakseen potilaan tietoja potilastietojärjestelmään. Ylimääräinen tietotyö vei hoitajien aikaa itse potilaan hoitamisesta.

Nyt mobiilikirjaamisen myötä tieto välittyy langattomasti suoraan potilastietojärjestelmään ilman, että hoitajan täytyy poistua potilaan viereltä. Sovelluksella kirjattuja mittaustuloksia ja havaintoja pystytään tämän lisäksi tarkastelemaan heti potilashuoneessa. Kun potilaan terveydentilasta kirjatut tiedot ovat reaaliaikaisesti hoitoon osallistuvien ammattilaisten saatavilla, potilaan tilassa tapahtuviin muutoksiin pystytään myös reagoimaan nopeammin.

Kun potilastietojärjestelmään saadaan yhteys mobiilisti, hoitotyö ei keskeydy ylimääräisen kävelyn tai tiedon kaksoiskirjaamisen vuoksi. Hoitohenkilöstön voidessa kirjata potilastietoja taskussa kulkevan älypuhelimen avulla heidän ei myöskään tarvitse jonottaa koneelle pääsyä tai odottaa koneen avautumista. Edes potilastietojärjestelmän mahdollinen kaatuminen tai verkko-ongelmat eivät estä hoitajaa jatkamasta sovelluksen käyttöä – sovelluksella kirjatut tiedot päivittyvät oikeaan paikkaan heti vikatilanteen korjaantuessa.

Päivystyspoliklinikan hoitajat tekevät päivittäin yli 300 mobiilikirjausta Esko-potilastietojärjestelmään.