Lapin keskussairaalan laajennusta aletaan rakentaa huhtikuussa

Julkaistu 3.2.2020 klo 13.12

 

Vuoden kestäneen allianssin kehitysvaiheen päätteeksi Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on allekirjoittanut keskussairaalan laajennushankkeen toteutusvaiheen allianssisopimuksen. Toteutusvaiheen käynnistyminen tarkoittaa, että Lapin keskussairaalan laajennushanke siirtyy suunnittelupöydältä rakentamisvaiheeseen.

Allianssin kuuman sairaalan tavoitekustannukseksi asetettiin 95 259 223 €. Kuuma sairaala sisältää päivystyspoliklinikan ja tarkkailun, leikkaus- ja anestesiaosaston, teho-valvontaosaston, sairaala-apteekin lääkkeenvalmistustiloineen, välinehuollon, ensihoidon tilat sekä logistiikkavaraston. Laajennushankkeen arvo on kokonaisuudessaan 138 milj. euroa.
 

LKS-laajennuksen totetuttamissopimuksen allekirjoittaminen 3.2.2020


Rovaniemellä allianssisopimuksen allekirjoitustilaisuudessa läsnä aluejohtaja Jouni Riikola Are Oy, aluejohtaja Marko Palonen YIT Suomi Oy, arkkitehti Ilkka Salminen, VERSTAS Arkkitehdit Oy, varatoimitusjohtaja Jukka Vasara, Granlund Oy, toimitusjohtaja Harri Yli-Villamo, WSP Finland Oy, operatiivinen johtaja Samuli Heikkilä, L2 Paloturvallisuus Oy, toimitusjohtaja Olli Nuutilainen, Geobotnia Oy, sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela ja laajennushankkeen projektijohtaja Janne Keskinarkaus.

Allianssin kehitysvaiheen suunnitelmissa on nyt määritelty kuuman sairaalan tavoitekustannus. Psykiatrisen sairaalan osalta kehitysvaihe jatkuu vielä syyskuun loppuun 2020, jonka jälkeen myös se liitetään osaksi toteutusvaiheen allianssisopimusta, arviolta 16,5 milj. euroa. 138 milj. euron kokonaishankkeeseen kuuluvat kuuman sairaalan ja psykiatrisen sairaalan lisäksi kokonaisvastuu-urakkana toteutettava pysäköintitalo (11,5 milj. euroa) sekä tilaajan kustannuksia ja hankintoja (14,7 milj. euroa).

Rakennustyöt kuuman sairaalan osalta käynnistyivät viime kesänä valmistelevilla töillä ja alkavat toden teolla huhtikuun 2020 alussa. Kuuma sairaala otetaan käyttöön lohkoittain maaliskuun 2022 ja tammikuun 2023 välillä. Psykiatrisen sairaalan rakentaminen aloitetaan keväällä 2021 ja suunniteltu valmistuminen on tammikuussa 2023. Työn alla olevan pysäköintitalon suunniteltu valmistuminen on kesä-heinäkuun vaihteessa 2020.

- Allianssin kehitysvaiheen aikana kaikki osapuolet, myös urakoitsijat, ovat tehneet tiivistä yhteistyötä suunnitelmien edistämiseksi. Siten olemme varmistaneet vaativan hankkeen suunnitelmien mahdollisimman hyvän toteutettavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden. Yhteisesti etsityillä ratkaisuilla on varmistettu kaikkien osapuolten sitoutuminen hankkeen toteuttamiseksi, sanoo laajennushankkeesta vastaava projektinjohtaja Janne Keskinarkaus Lapin sairaanhoitopiiristä.

- Allianssin kehitysvaiheen ja valmistelevien töiden aikana on yhteistyössä sairaalan henkilökunnan kanssa luotu yhteiset käytännöt ja suunnitelmat, joilla minimoidaan rakennustyön haitat sairaalan toiminnalle, jatkaa Pohjois-Suomen aluejohtaja Marko Palonen YIT:ltä.

- Toteutettaessa sairaalaympäristön taloteknisesti vaativia leikkaussali- ja puhdastilaympäristöjä on allianssimallin tiivis yhteistyö suunnittelijoiden, toteutusorganisaation ja käyttäjien välillä avainasemassa, aluejohtaja Jouni Riikola Are Oy:stä toteaa lopuksi.

Allianssisopimuksen osapuolia Lapin sairaanhoitopiirin lisäksi ovat VERSTAS Arkkitehdit Oy, YIT Suomi Oy, Are Oy, Granlund Oy, WSP Finland Oy, Geobotnia Oy ja L2 Paloturvallisuus Oy.

Allianssikumppaneiden lisäksi hankkeessa rakennuttajakonsulttina ja valvojana toimii Prodeco Oy Lappi, joka on osa A-insinöörit konsernia.

Lisätietoja:

Janne Keskinarkaus, Lapin sairaanhoitopiiri, p. 040 630 1109
Marko Palonen, Pohjois-Suomi, YIT p. 050 583 9472

*  *  *  *  *

Lapin keskussairaalan laajennusta on suunniteltu vuosia. Lapin keskussairaala on Lapin maakunnan ainoa laajan päivystyksen sairaala. Laajentumisen myötä Lapin keskussairaala saa uudet tilat muun muassa päivystykselle, leikkaussaleille ja sairaala-apteekille. Lisäksi keskussairaalan yhteyteen rakennetaan uudet psykiatrian vuodeosastojen tilat. Laajennushankkeen arkkitehtikilpailun voitti Verstas arkkitehdit Oy ehdotuksellaan ITU, jonka Lapin sairaanhoitopiiri otti käyttöön koko laajennushankkeen nimeksi yhdistäen samalla voittajatyön kirjaimet sloganiinsa ”inhimillisesti tehokas sairaala”. Inhimillisesti Tehokas Uusi sairaala asettaa erityishuomion potilaan hyvinvointiin ja tilojen valoisuuteen sekä viihtyvyyteen.