Kuvantamistutkimukset tallentuvat valtakunnalliseen Kuva-aineistojen arkistoon

Julkaistu 28.6.2019 klo 9.00


Lapin sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien (poislukien Kittilä) kuvantamistutkimukset tallennetaan valtakunnallisen Kuva-aineistojen arkistoon 1.6.2019 alkaen.

Kuva-aineistojen arkisto on Kanta-palveluihin kuuluva palvelu, johon arkistoidaan potilaan hoidon yhteydessä syntyneet kuvantamistutkimukset. Tässä vaiheessa Kuva-aineistojen arkistoon siirtyy 1.6.2019 alkaen pääasiassa radiologisissa toimintayksiköissä tehtyjen tutkimusten röntgen- ja magneettikuvat.

Esimerkiksi vanhoja kuvantamistutkimuksia, valokuvia, videoita tai ekg-tallenteita ei viedä tässä vaiheessa valtakunnallisen Kuva-aineistojen arkistoon.

Jatkossa on mahdollista myös hakea ja katsella kuvantamistutkimuksia Kuva-aineistojen arkistosta. Tämän vaiheen käyttöönotto on vielä osin kesken ja sen arvioidaan valmistuvan loppuvuoden 2019 aikana.

Kuva-aineistojen arkiston käyttäjiä ovat kuvantamistutkimuksia tekevät terveydenhuollon organisaatiot sekä tutkimuksia lausuvat ja hyödyntävät organisaatiot. Heillä tulee olla käytössään Potilastiedon arkisto -palvelu sekä Kuva-aineistojen arkisto -palvelun käyttöön soveltuva järjestelmä asiakirjojen arkistointiin ja hakuun (hakutoiminto tulee mahdolliseksi myöhemmin). Palvelua käyttävän terveydenhuollon ammattihenkilön tulee kirjautua järjestelmiin varmennekortilla.

Potilas itse voi katsella Omakannan kautta kuvantamistutkimuksiin liittyviä lausuntoja, mutta Kuva-aineistojen arkistoon tallennetut kuvat on haettavissa vain ammattilaisten käyttöliittymien kautta. Potilas hyötyy Kuva-aineistojen arkistosta, koska se

avaa Omakannan kautta pääsyn kuvantamistutkimuksia koskeviin lausuntoihin, jotka voi myös ladata tai jakaa eteenpäin.

parantaa tietosuojaa, sillä omien tietojen katsomisen ja jatkokäytön voi myös kieltää. Kieltojen ja suostumusten hallinnointi tapahtuu helpoimmin Omakannassa.

auttaa potilasta osallistumaan omaan hoitoonsa.

 Kuva-aineistojen arkiston on ottanut käyttöön jo aiemmin Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymäj a Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri.

Lisätietoja antavat:

Hanna-Kaisa Kumpuniemi  
Projektipäällikkö     
hanna-kaisa.kumpuniemi@lshp.fi
p. 040 701 8688   
 RIS-pääkäyttäjä / -sovellusasiantuntija
ris@lshp.fi
p. 040 480 2635