Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa 23.11.2016

Julkaistu 23.11.2016 klo 16.23

 

Päivystyksen tilannekatsaus ja valmistelu yleislääkäriyöpäivystyksen käynnistämisestä
Vuoden 2016 alussa siirtyi yhteispäivystyksen vastuulle 35 000 lappilaisen yöaikainen yleislääkäripäivystys. Yhteistyö on vuoden mittaan sujunut kaikkia tyydyttävällä tavalla ja palaute lääkärikonsultaatioiden asiantuntevuudesta on ollut hyvää. Potilaskäyntien määrä keskussairaalan yöpäivystyksessä ei vuoden vaihteen muutoksen seurauksena oleellisesti muuttunut.

Yhteispäivystyksen yleislääkärityövoiman hankintasopimus siirtyi Rovaniemeltä sairaanhoitopiirin hallintaan syyskuun alussa 2015 ja sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun. Rovaniemen terveyskeskuksen kanssa on valmisteltu päivä ja iltapäivystyksen yleislääkäritoiminnan siirtämistä pääsääntöisesti kaupungin omien terveyskeskuslääkäreiden hoitamaksi ja Rovaniemen terveyskeskuksen vastuulle.

Valmistelu on sujunut hyvässä yhteistyössä. Lääkäreille on järjestetty koulutusta ja perehdytystä sairaanhoitopiirin päivystyksen toimesta. Rovaniemen toteuttamat yleislääkärivastaanotot yhteispäivystyksessä käynnistyvät 1.1.2017. Omien terveyskeskuslääkäreiden työvuoroja päivystyksessä on suunniteltu toteutettavaksi tavalla, joka vähentäisi illasta yöhön siirtyvien potilaiden määrää. Järjestely toteutetaan siten, että yleislääkäripäivystäjät ovat Rovaniemen terveyskeskuksen palkkalistoilla päivystäessään yhteispäivystyksessä ja sairaanhoitopiiri maksaa terveyskeskukselle lääkäreiden palkoista aiheutuvat kustannukset. Tällöin kuntalaskutushinnat voidaan toteuttaa kaikille kunnille yhdenvertaisesti.

Rovaniemen terveyskeskuksen kanssa on käyty myös keskusteluja ja valmisteltu yöaikaista yleislääkäripäivystystä. Kaupunki ei kuitenkaan ole valmis vielä resursoimaan toimintaan yleislääkäreitään ennen säädösten velvoitetta. On katsottu viisaimmaksi odottaa velvoitteiden selkeytymistä ja sen jälkeen kehittää ratkaisu yhdessä sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskusten kanssa. Päävastuu tulee lankeamaan Rovaniemen terveyskeskukselle.

Yöpäivystyksen keventämisestä on käsitelty sairaalalääkäreiden kanssa ja haettu edelleen keinoja jossain määrin keventää yöaikaista rasitusta. Lääkäreiltä on tullut tiedusteluja yleislääkäreiden päivystysvuoroihin, jonka vuoksi on sovittu viikonloppuihin ja arkipyhiin yleislääkäreiden yövuoroja vapaaehtoisesti hoidettavaksi. Lisäksi on sovittu kehittää yöpäivystyksen puhelinkonsultaatioiden toteuttamista niin, että niistä aiheutuva työtaakka olisi kevyempi.

Kun valtioneuvosto antaa päivystysasetuksen, käynnistetään asetuksen pohjalta konkreettiset neuvottelut terveyskeskusten kanssa yleislääkäriyöpäivystyksen käynnistämiseksi. Vastuiden jakautumista on kaavailtu niin, että yleislääkäripäivystyksen kustannukset jaetaan 30 % valmiuden perusteella kuntien asukaslukujen suhteessa ja loput käytön perusteella suoritteiden kuntalaskutushinnoissa. Lääkäreiden toimitusvastuu on tarkoitus jakaa terveyskeskusten vastuuväestöjen yöaikaisen yleislääkäripäivystyksen käytön jakautumisen perusteella.

Ensihoidon toiminnan taloudellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi
Hallitus merkitsi Lapin sairaanhoitopiirin järjestämän ensihoidon toiminnan taloudellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin tiedoksi.

Arvioinnin kohteita ovat ensihoitotoiminnan vahvuudet ja haasteet, potilaslähtöisyys, työnjaon, resurssien käytön ja pullonkaulat, palvelutuotannon ohjaus ja palvelurakenne.  Taloudellisuuden tarkastelussa tuodaan esille ensihoidon talouden ja toiminnan tilastoja ja tunnuslukuja, keskeiset kustannustekijät, kustannusten nousuun vaikuttaneet tekijät, vertailu muihin sairaanhoitopiireihin.  Arviointi sisältää myös kehittämistoimenpiteitä palvelurakenteeseen ja toimintamalleihin.  Arvioinnin on toteuttanut tilintarkastus-, vero-, laki- ja neuvontapalvelujen asiantuntijaorganisaatio KPMG Oy.

Liite:  Lapin sairaanhoitopiirin järjestämän ensihoidon toiminnan taloudellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi


Yhtymähallituksen kaikki päätökset asiakirjoineen on kokonaisuudessaan luettavissa KuntaWebissä.
 

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
040 532 3998