ITU – Lapin tulevaisuuden sairaalalle vihreää

Julkaistu 29.11.2018 klo 16.25

Valtuustolta rakentamispäätös keskussairaalan laajennukselle

Yhtymävaltuusto päätti, että Lapin keskussairaalan laajennusta ryhdytään toteuttamaan päivitettyjen suunnitelmien mukaisesti.  Kuitenkin yhtymähallituksen muutosesityksen mukaisesti valtuusto päätti, että aiemmin esitetyn pelkän pysäköintikannen sijaan jo ensimmäisessä laajennusvaiheessa toteutetaan pysäköintitalo ilman kellaria ja helikopterikenttä sijoitetaan pysäköintitalon yhteyteen. Helikopterikentän sijainti kuuman sairaalan katolle katsottiin aiheuttavan melu- ja ilmanvaihto-ongelmia sekä rajoitteita laajennuksen muuntojoustavuudelle.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta päätti tänään kokouksessaan puoltaa poikkeusluvan myöntämistä rakentamishankkeelle, mikä ennakoi poikkeusluvan saamista myös sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Keskussairaalan laajennuksen kokonaiskustannuksen arvioidaan olevan 138 milj. euroa.  Valtuusto hyväksyi tässä vaiheessa sairaala-apteekin ja ns. kuuman sairaalan laajennuksen kustannusraamiksi 96 milj. euroa, psykiatrisen sairaanhoidon tilojen 28 milj. euroa ja pysäköintitalon ja helikopterikentän raameiksi 14 milj. euroa. Poikkeuslupaa on haettu 118 milj. euron investoinnille. Poikkeuslupaa ei tarvita pysäköintitalon rakentamiseen eikä mm. piha-alueisiin ja liikennejärjestelyihin.

Nyt hyväksytty keskussairaalan laajennushankkeen ensimmäinen vaihe sisältää sairaalan kriittisimpien ydintoimintojen tilat, psykiatrian tilat sekä pysäköinnin ja liikennejärjestelyt.  Kuuman sairaala saa uudet tilat ja nykyisiä tiloja saneerataan. Kuuma sairaala sisältää päivystyspoliklinikan, päivystysosaston, päivystyskuvantamisen, teho- ja valvontaosaston, leikkaussalit, välinehuollon ja ensihoidon kalustohallitilat. 

Sairaala-apteekille on suunniteltu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean edellyttämät lääkevalmistukseen tarvittavat asianmukaiset uudet tilat.  Aikuispsykiatrian toiminnat siirtyvät Muurolasta keskussairaalan yhteyteen ja niille rakennetaan uudet erilliset tilat. Myös Vilkka-kiinteistössä saneerataan tiloja psykiatrian käyttöön.

Pysäköinti toteutetaan pysäköintitalolla, jolloin pysäköintipaikkojen määrä lisääntyy noin 400:llä ja rakentamisen jälkeen paikkoja on noin 1280. Tässä vaiheessa pesulan rakentamisesta luovutaan sairaalan yhteyteen. Pesulan toteuttamista ulkopuolisen investoijan avulla selvitetään.

Laajennushankkeen lähtökohtana on rakentaa sairaala, joka on turvallinen ja jossa on helppo ja selkeä liikkua. Henkilökunta sijoittuu lähelle asiakkaita ja potilaita.  Jotta uusien tilojen käyttö olisi joustavaa, tarkoituksenmukaista ja toiminnallisesti yhdistävää, laajennushankkeen aikana suunnitellaan ja järjestetään myös sairaalan nykyisiä toimintoja ja toimintamalleja uudelleen. Tavoitteena on saada aikaan palvelut, jolla tuotetaan hyvä asiakaskokemus, vaikuttava ja turvallinen hoito sekä taloudellisesti ja tehokkaasti toimiva sairaala.

Laajennuksen toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen allianssi, jossa vastuu suunnitelmista, rakentamisesta, aikataulusta, kustannuksista, laadusta ja riskeistä on allianssiosapuolille yhteinen.  Tammikuun 2019 alusta käynnistyy allianssin kehitysvaihe, joka kestää syyskuulle. Sen aikana suunnitellaan hankkeen ja allianssin tavoitteet kustannuksista, aikatauluista ja laadullisista tavoitteista. Päätteeksi sairaanhoitopiiri tekee hankkeen käynnistämispäätöksen kehitysvaiheen tulosten pohjalta.  Yhtymähallitus päätti tänään pidetyssä kokouksessaan valita keskussairaalan laajennusrakennuksen pääurakoitsijaksi rakennusalayhtiö YIT Oyj:n ja kiinteistötekniikan urakoitsijaksi talotekniikka- ja kiinteistöpalveluyritys Are Oy:n. Pysäköintitalo ei kuulu allianssin piiriin, vaan tullaan kilpailuttamaan erillisenä.

Suunnitelmien mukaan rakennustyöt alkavat syyskuussa 2019 infrarakentamisen ja pysäköintitalon perustustöillä. Kuuman sairaalan uudistiloja päästään rakentamaan vuoden 2020 toukokuussa ja psykiatrista sairaalaa tammikuussa 2022.  Ensimmäinen laajennusvaihe tulisi olla kokonaisuudessaan valmis viiden vuoden kuluttua vuonna 2023 heinäkuussa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kommentoi raha-asiainvaliokunnan päätöstä twiitissään ja toteaa, että potilaat ja henkilökunta ansaitsevat asianmukaiset ja laadukkaat tilat.


Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998
 

lshp_hallinto_ITU asemapiirustus Verstas Arkkitehdit_verkko
ITU-laajennushanke, asemapiirustus - Verstas Arkkitehdit
 
lshp_hallinto_ITU sisäänkäynti Verstas Arkkitehdit_verkko
Sisäänkäynti päivystyspoliklinikalle - Verstas Arkkitehdit
 
_lshp_hallinto_ITU päivystyspoliklinikan aula Verstas Arkkitehdit_verkko
 Päivystyspoliklinikan aula - Verstas Arkkitehdit
 
lshp_hallinto_ITU sisäänkäynti Verstas Arkkitehdit_verkko
Psykiatrisen sairaalan sisäpiha - Verstas Arkkitehdit