Tietokannat


Kirjastotietokantoja

  • Ounas - Lapin sairaanhoitopiirin kirjastotietokanta (vain Lapin sairaanhoitopiirin sisäisessä intranetissä)
  • LUC-Finna - Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun kirjastotietokanta
  • Finn a - Suomen kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteistietokanta
  • Terkko - Terveystieteiden keskuskirjasto
  • Erikoiskirjastot
  • Libris - Ruotsin kirjastojen yhteistietokanta
  • Oria.no - Norjan kirjastojen yhteistietokanta
  • British Library
  • Library of Congress (USA)


Kotimaisia artikkeliviitteitä

Keskeiset lääketieteen tietokannat

GoogleScholar


Väitöskirjoja


Hakuoppaita


Viitteidenhallintaohjelmia vapaasti verkossa

Asiasanastoja