Kesätyöt 2019


Hakemukset lähetetään yleensä sähköisen hakujärjestelmän kautta tiettyyn päivämäärään mennessä.

Henkilötietojen ja yhteystietojen lisäksi hakemuksessa tulee olla tiedot koulutuksesta ja aikaisemmista työkokemuksista sekä missä keskussairaalan yksiköissä on mahdollisesti suorittanut opiskeluharjoittelut.  Hyvä on myös ilmoittaa millä ajalla hakija on käytettävissä sijaisuuksiin.

Kesätyöt alkavat sopimuksen mukaan pääsääntöisesti touko-/kesäkuussa. Sijaisuudet jatkuvat yleisimmin elokuun loppupuolelle, mutta myös lyhyempiä työjaksoja on tarjolla.

Ennen ensimmäistä työsuhdetta sopivat työnhakijat kutsutaan haastatteluun. Kesätyöntekijöiltä edellytetään 18 vuoden ikää.


Sairaanhoitajat, kätilöt, fysioterapeutit

Hakijoilta edellytetään hoitoalan AMK-tutkintoa tai vastaavaa aiempaa tutkintoa. Tehtäviä voivat hakea myös AMK-opiskelijat, joilla on hoitoalan opintoja suoritettuna vähintään 140 opintopistettä. Työ on pääsääntöisesti 3-vuorotyötä.

Haku päättyy: 28.2.2019 klo 16.00
Haku Kuntarekry hakupalvelun kauttawww.kuntarekry.fi
 

Lähihoitajat ja mielenterveysoitajat

Hakijoilta edellytetään lähihoitajan tutkintoa tai vastaavaa aiempaa tutkintoa. Tehtäviä voivat hakea myös loppuvaiheen lähihoitajaopiskelijat sekä sairaanhoitajaopiskelijat. Hakijan on oltava 18 vuotta täyttänyt ennen kesätöiden aloitusta. Työ on pääsääntöisesti 3-vuorotyötä.

Haku päättyy: 28.2.2019 klo 16.00
Haku Kuntarekry hakupalvelun kauttawww.kuntarekry.fi


Ensihoitajat, hoitotaso

Hoitotason ensihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on STM:n antaman asetuksen mukaan ensihoitaja AMK tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on OKM:n päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Lisäksi huomioidaan sairaanhoitajat, joilla on em. asetuksen 11§ siirtymäsäännöksen mukainen kelpoisuus. Hakijalla tulee olla voimassa oleva C1-luokan ajokortti.

Haku päättyy: 28.2.2019 klo 16.00
Haku Kuntarekry hakupalvelun kauttawww.kuntarekry.fi


Ensihoitajat, perustaso

Perustason ensihoitajan kelpoisuusehtona toimessa on STM:n asetuksen ensihoitopalvelusta (340/2011) 8 §:n 2 momentin 2 b) kohdassa tarkoitettu kelpoisuus. Hakijalla tulee olla voimassa oleva C1-luokan ajokortti.

Haku päättyy: 28.2.2019 klo 16.00
Haku Kuntarekry hakupalvelun kautta: www.kuntarekry.fi


Osastonsihteerit ja tekstinkäsittelijät

Osastonsihteerin kelpoisuusehtona on nimikesuojattu lähihoitaja tai osastoavustajan, osastonsihteerin tai terveydenhuollon sihteerin koulutus tai muu tehtävään soveltuva koulutus ja kokemusta toimistotehtävistä terveydenhuollon alalta.

Tekstinkäsittelijän kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ammatillinen perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto.

Haku päättyy: 22.2.2019 klo 15.00
Haku Kuntarekry hakupalvelun kauttawww.kuntarekry.fi
 

Laitoshuoltajat

Sijaisuudet ovat vaihtelevan mittaisia ja sovitaan valittujen sijaisten kanssa erikseen. Työ on vuorotyötä.Puhtauden tuottamisen lisäksi toimialueeseen kuuluvat myös ravinto-, vuode-, vaate- ja välinehuoltotehtävät sekä ohjaamis- ja palvelutehtäviä. Kelpoisuusehtona edellytämme vähintään 18 vuoden ikää ja kokemus siivousalalta katsotaan eduksi.

Haku päättyy: 28.2.2019 klo 15.00
Haku Kuntarekry hakupalvelun kauttawww.kuntarekry.fi
 

Ravitsemistyöntekijät

Työ on jaksotyötä ja työajat ajoittuvat ma-su klo 6.30-19.30. Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ammatillinen perustutkinto/ ammattitutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto mutta myös opinnoissaan edenneet opiskelijat huomioidaan valinnoissa. Valittujen tulee olla täysi-ikäisiä.

Haku päättyy: 29.3.2019 klo 15.00
Haku Kuntarekry hakupalvelun kauttaww.kuntarekry.fi