Opiskelijat - Sosiaali- ja terveydenhuolto

Opiskelijoiden harjoittelu Lapin sairaanhoitopiirissä


Lapin sairaanhoitopiiri tarjoaa laaja-alaisen harjoitteluympäristön ja haastavia oppimiskokemuksia.

Osastojen ja poliklinikoiden esittelyistä löytyy tarkempaa tietoa harjoittelupaikoista yksiköittäin. Ammattikorkeakoulun opiskelijat varaavat harjoittelupaikan Jobiilin kautta. Ohjausyksikössä opiskelijalle nimetään ohjaaja/ohjaajat.

Ohjauksen laadun ja oppimisen turvaamiseksi sekä suuren opiskelijamäärän vuoksi harjoitteluissa noudatetaan seuraavia periaatteita:
- Opiskelijalta odotetaan omaohjaajan työvuorojen noudattamista.
- Opiskelijan omat oppimistavoitteet ovat edellytyksenä harjoittelun ohjauksen suunnittelussa, harjoittelujakson alustavat tavoitteet esitetään ohjaajalle heti harjoittelun alettua.

Ennen harjoittelun aloittamista opiskelijoiden on tutustuttava tietosuojakäsikirjaan ja allekirjoitettava ATK-työskentelyn tietosuojaohjeet, jotta tunnuksia voidaan antaa potilaskertomusjärjestelmiin.
Oppilaitoksen edustaja tilaa kulkuavaimen ja potilastietojärjestelmän tunnukset ESKO- ja avaintilausprosessin mukaisesti ESKO- ja avaintilaus lomakkeella vähintään kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkamista.
Valmiit ESKO-tunnukset voidaan noutaa rekrytointiyksiköstä, missä sihteeri on tavoitettavissa pääsääntöisesti arkisin klo 8:30 - 14.
Ulkopaikkakuntalainen opiskelija tiedottaa oppilaitoksen harjoittelusta vastaavaa opettajaa ESKO- ja avaintilaus prosessista.

SORA-lainsäädäntöön perustuen, opiskelijan on ennen harjoitteluun tuloa esitettävä oppilaitoksen nimeämälle edustajalle rikostaustaote, sydänpajan ja aikuispsykiatrian yksiköitä lukuunottamatta kaikkiin muihin yksiköihin.

Opiskelijan mukana eri harjoittelujaksoilla kulkee opiskelijan sitoutumislomake ATK-työskentelyn tietosuojaohjeen noudattamisesta.

Harjoittelun päättyessä opiskelija täyttää sähköisen opiskelijapalautelomakkeen  (CLES-palaute, linkki alla) ja merkitsee sen työvuorolomakkeeseen. Saatujen palautteiden avulla voimme kehittää opiskelijaohjausta organisaatiossamme.

Lapin sairaanhoitopiirissä on opiskelijoiden opinnäytetöitä varten laadittu opinnäytetöiden eettinen ohjeistus, myös opetuspotilaan asemasta on annettu ohjeistus.

Ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat voivat tiedustella asuntoa harjoittelun ajaksi esimerkiksi DAS:lta.

HOX!
Opiskelijoiden pysäköinti laajennustöiden aikana toimii henkilökunnan ohjeiden mukaan.
- maksullista klo 7-15 (ei viikonloppuisin)
- Lappi Areenalla pysäköinti kaikille maksutonta ja luvallista
- lisätietoja: www.lkslaajennus.fi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ammattiin valmistuvien työharjoittelijoiden lisäksi Lapin sairaanhoitopiiriin pääsee vuosittain muutamia TET- , Ammattistartti- ja muita eri koulutuspalveluiden harjoittelijoita. Näistä tutustumispaikoista voi tiedustella sähköpostista: koulutus(at)lshp.fi.