Lääketieteen opiskelijat

Lääketieteen kandidaatit

Lääketieteen kandidaatit saavat harjoittelupaikan opetusyksikön kautta. Kandidaattien harjoittelut sijoittuvat syksystä kevääseen. Jaksot ovat viikon mittaisia.

Lääketieteen tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että opiskelijalla valmistuttuaan on tiedolliset, taidolliset ja psykososiaaliset valmiudet työskennellä menestyksellisesti niin sairaalassa kuin perusterveydenhuollon tehtävissä asiantuntijana, kehittäjänä sekä työryhmän jäsenenä ja johtajana. Koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004).

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) laajuus on 360 opintopistettä. Koulutus järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa täystoimisesti opiskellen kuudessa vuodessa. Opinnot koostuvat yleis-, perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä kieliopinnoista. Lisäksi opintoihin sisältyy pakollinen harjoittelu.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavissa opinnoissa noudatetaan opetussuunnitelman mukaista opintojen järjestystä. Opetus on jaettu kaksi ensimmäistä vuotta kestävään prekliiniseen vaiheeseen sekä neljä vuotta kestävään kliiniseen vaiheeseen.

Kliinisessä vaiheessa lääketieteen kandidaatit suorittavat sovitut hajautetut harjoittelut Lapin keskussairaalassa sisätautiopin ja kirurgian osalta opiskeluiden kolmantena ja neljäntenä vuotena. Psykiatrian harjoittelu kuuluu myös neljänteen vuoteen.

Opiskeluiden viidentenä vuotena lääketieteen kandidaatit tekevät hajautettua harjoittelua lastentaudeilla sekä synnytys- ja naistentaudeilla.

 

Opiskelijoiden harjoittelun poikkeavuudet kevät 2020

 

Lääketieteen amanuenssuurit

Lapin sairaanhoitopiiri tarjoaa myös lääketieteen opintoihin sisältyviä amanuenssuureja lääketieteen eri erikoisaloilla. Amanuenssuurien haku on Kuntarekryn kautta neljä kertaa vuodessa.

Harjoittelun aikaväli                Hakuaika/-vaihe

1.9.2020 – 29.11.2020                Haku auki, hae 16.6. klo 15 mennessä

30.11.2020 – 31.1.2021              Haku auki, hae 3.8. klo 15 mennessä

 

Linkki hakuun ja muihin avoimiin työpaikkoihin:
http://www.lshp.fi/fi-FI/Ammattilaisille/Meille_toihin/Avoimet_tyopaikat