Meille töihin


Lapin sairaanhoitopiiri  / Lapin keskussairaala työnantajana

Lapin sairaanhoitopiiri on Rovaseudun suurimpia työnantaja. Palveluksessa on vakituisesti noin 1800 terveydenhuollon ja eri alojen asiantuntijaa.
Lapin keskussairaala on Suomen pohjoisin laajan päivystyksen sairaala ja se vastaa 15 kunnan erikoisssairaanhoidon palveluista sekä päihdeongelmaisten hoidoista ja kuntoutuksesta yhdessä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa.

Rovaniemellä toimivien erikoissairaanhoidon yksiköiden lisäksi toimintaan kuuluvat Muonio-Enontekiön perusterveydenhuolto ja maakuntaan sijoitetut ensihoidon yksiköt.  Lisäksi sairaala tekee rajat ylittävää yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa muun muassa ensihoidossa ja psykiatrisessa hoidiossa.

Tursimi näkyy myös sairaalan arjessa, sillä vuosittain koko Lapin maakunnassa käy noin 1,8 miljoonaa matkailijaa ja merkittävä osuus päivystykseen tulevista potilaista on matkailijoita.

Lapin keskussairaala on sopivan suuri sairaala ja inhimillisesti tehokas sairaala, jonka tominnassa korostuvat työntekijöiden työtyytyväisyys ja työn mielekkyys.  Sairaalai tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia työtehtäviä ja lisäkoulutusmahdollisuuksia sekä mielenkiintoisen ja uudistuvan työympäristön.

Lapin keskussairaalan laajennushanke on aloitettu ja se ajoittuu vyosille 2019-2023.  Työn alkoivaty kesällä 2019 pysäköintitalon rakentamisella ja valmistelevilla töillä.  Laajennushankkeen ensimmäinen vaihe sisältää sairaalan kriirttisimpien ydintoimitojen tilat, psykiatrian tilat, psyäköinnin ja liikennejärjestelyt.  Kuuma sairaala saa uudet tilat ja nykyisiä tiloja saneerataan. Kuuma sairaala sisältää päivytyspoliklinikan, -osaston, -kuvantamisen, teho- ja valvontaosaston, leikkaussalit, välinehuollon ja ensihjoidon kalustohallitilat.  Kuuman sairaalan arvioitu valmistuminen on kesällä 2022 ja psykiatrian tilat 2023. 

Lapin sairaanhoitopiiri lukuina:

Henkilökunta
Sairaansijoja
Synnytyksiä vuodessa
Väestömäärä toiminta-alueella
noin 2000 (väkinaiset ja määräaikaiset)
noin 290
noin 1000
118 000

 

Medisiininen hoito Ensihoito ja päivystys
Operatiivinen hoito Sairaanhoidolliset tukipalvelut
Psykiatrinen hoito Tukipalvelut