Hygieniatyöryhmä

Hygieniatyöryhmä toimii yhteistyössä iInfektio-sairaalahygieniayksikön kanssa. Työryhmä antaa asiantuntijakannanottoja infektioiden torjunnassa ja hyväksyy tiettyjä Lapin sairaanhoitopiirin koskevia infektioiden torjuntaan liittyviä ohjeita. Työryhmä kokoontuu 4 - 6 kertaa vuodessa ja infektiotilanteen vaatiessa useammin.

Hygieniatyöryhmän kokoonpano

Markku Broas, infektiolääkäri, puheenjohtaja
Antti Väänänen, infektiolääkäri, varapuheenjohtaja
Liisa Räisänen, lasten kirurgian erikoislääkäri
Joanna Peltola, sairaalamikrobiologi
Arja Kähkölä, hygieniahoitaja
Minna Laakso, sairaanhoitaja