Aikuisten kiireettömät mielenterveyspalvelut saman katon alle heinäkuussa Rovaniemellä

Julkaistu 19.6.2017 klo 13.47

 

Valtakatu 11 Rovaniemi


Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrinen hoito ja Rovaniemen kaupungin mielenterveyspalvelut yhdistyivät kuluvan vuoden helmikuussa.  Tähän saakka hajasijoitettuna olleet toimipisteet saadaan muutettua ja toiminta alkamaan uusissa tiloissa heinäkuussa osoitteessa Valtakatu 11.

Tiloihin muutto tapahtuu heinäkuun kahden ensimmäisen viikon aikana. Kiinteistön 2. kerroksessa toimivat mielenterveyspalvelujen Mielitiimi ja päihdepalvelujen A-klinikka. Psykoterapeuttinen tiimi, Psykiatrian poliklinikka, Intensiivipoliklinikka ja Kuntoutustiimi toimivat 3. kerroksessa.  Korvaushoitotoiminta jatkuu edelleen arkipäivisin nykyisessä Pohjolankadun toimipisteessä ja viikonloppuisin päivystyksessä Lapin keskussairaalassa.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen uusissa tiloissa työskentelee 80–90 työntekijää.

Aikuispsykiatrian päivystys ja Akuuttitiimi toimii edelleen Lapin keskussairaalan vieressä.  Toiminta on muuttanut nykyisistä tiloistaan väistötiloihin osoitteeseen Porokatu 32 C 2. kerrokseen ja toimii tiloissa huhtikuulle 2018 asti. Sairaanhoitopiirissä kiinteistöä kutsutaan VILKAKSI.  Se on Lapin kuntoutuksen entinen kiinteistö, jonka sairaanhoitopiiri osti omakseen vuoden vaiheessa. Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka toimii entisissä tiloissaan Lapin keskussairaalassa.

Hoitoon hakeutuminen

Lievissä mielenterveydenhäiriötilanteissa apua tarvitseva voi ottaa yhteyttä oman kunnan palveluihin.  Rovaniemeläiset ottavat yhteyttä puhelimitse Mielitiimiin, jossa annetaan puhelinneuvontaa ja ohjausta. Hoitovastuu säilyy terveyskeskuslääkärillä.

Vakavissa mielenterveysongelmissa apua tarvitseva voi ottaa yhteyttä psykiatrian päivystävään sairaanhoitajaan, joka päivystää puhelimitse 24/7. Puhelimessa annetaan neuvontaa ja ohjausta sekä kansalaisille että viranomaisille.

Päihdeongelmissa apua haluava voi ottaa yhteyttä A-klinikkaan joko soittamalla tai tulemalla suoraan avovastaanotolle. Asiakkaalle annetaan puhelimitse neuvontaa ja ohjausta.                                                            

Ajanvarausvastaanotoille poliklinikoille tullaan pääsääntöisesti lähetteellä tai matalan kynnyksen palveluiden kautta.

Intensiivipoliklinikan toiminta alkanut

Kevään aikana Muurolan psykiatrian klinikalla on aloittanut toimintansa avohoitopalveluja tarjoava Intensiivipoliklinikka.  Poliklinikan toiminta siirtyy nyt myös uusiin tiloihin kaupunkiin osoitteeseen Valtakatu 11.

Intensiivipoliklinikalle ohjataan eripituisille kriisijaksoille potilaita, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista sairaalahoitoa, mutta hoito poliklinikalla tai kotikäynnein ei riitä. Yksikössä toteutetaan myös suunniteltuja tutkimusjaksoja hoito- ja kuntoutussuunnitelman sekä työkyvyn arvioinnin tueksi.

Intensiivipoliklinikalle tullaan lähetteellä tai sinne ohjataan muista mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksiköistä. Hoitomuotoina ovat yksilökeskustelut ja ryhmät sekä vertaistuki. Potilaille pyritään tarjoamaan välineitä aktiiviseen oman hyvinvointinsa edistämiseen.

Lasten- ja nuorisopsykiatria

Lastenpsykiatrian avohoito toimii väistötilassa huhtikuulle 2018 saakka VILKASSA osoitteessa Porokatu 32 C 1. kerros (Lapin kuntoutuksen entinen kiinteistö). Nuorisopsykiatrian avohoito siirtyy kiinteistöön syksyllä.  Nuorisopsykiatrian osasto toimii toistaiseksi Lähteentiellä.

Toimintayksiköt Muurolassa

Psykiatrian klinikalla toimii kolme vuodeosastoa: Akuuttiosasto 1, vaativan hoidon ja kuntoutuksen osasto 3 sekä tutkimuksen ja hoidon osasto 4.  Lisäksi klinikalla toimii toiminnallisen hoidon yksikkö.  Lapin päihdeklinikka sijaitsee myös Muurolassa.

Haasteena mielenterveyshäiriöistä aiheutunut työkyvyttömyys

Depressio eli masennus on noussut merkittävimmäksi toimintakyvyn heikkenemistä aiheuttavaksi sairaudeksi Euroopassa. Tilastojen mukaan maassamme noin puolet työkyvyttömyyseläkkeellä olevista on mielenterveyssyyn vuoksi eläkkeellä.

Mielenterveyshäiriöt ovat myös THL:n sairastavuusindeksinä 27,8 % selvästi suurempi ryhmä kuin muut: tuki- ja liikuntaelinsairaudet 20.8 %, syövät 14.6 % ja sepelvaltimotaudit 11.9 %.  Mielenterveyshäiriöiden osuus sosiaali- ja terveyshuollon kustannuksista on noin 10–13 %.

Rovaniemen alueella noin 3000 potilasta sairastuu masennukseen vuodessa ja koko sairaanhoitopiirin alueella noin 6000. Depressio aiheuttaa huomattavaa työ- ja toimintakyvyn heikkenemistä ja heikentää elämänlaatua.

Kymmen vuoden aikana sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon päivystyksen ja akuuttihoidon sekä Rovaniemen kaupungin mielenterveyspalvelujen matalankynnyksen palvelujen tiivis yhteistyö ja toimintojen kehittäminen on tuonut näkyviä tuloksia muun muassa itsemurhien vähenemisessä.

Tuloksellinen toiminta kannustaa Lapin sairaanhoitopiirin mielenterveyden avohoitopalveluja jatkamaan toimintaa myös niin, että kehittyneillä hoidoilla ja palveluilla voidaan vähentää myös masennusten aiheuttamaa työkyvyttömyyttä.


Lisätietoja

Sanna Blanco Sequeiros
Vastaava ylilääkäri                                                        
Tulosaluejohtaja                                                            
Mielenterveys- ja päihdepalvelut                        
p. 040 716 0332                                                 
sanna.blanco@lshp.fi        


Johanna Erholtz
Ylihoitaja
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
p. 040 730 3364
johanna.erholtz@lshp.fi